Kadra firmy

Największym atutem naszej firmy jest kadra. Osoby tworzące zespół wywodzą się głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Mamy profesjonalne przygotowanie w zakresie prowadzenia szkoleń, doradztwa w aplikowaniu o środki zewnętrzne, realizacji projektów oraz ich rozliczania, a także badań i analiz. Nasz profesjonalizm wynika z wieloletniego doświadczenia w zakresie działalności edukacyjno – szkoleniowej, realizacji projektów badawczych oraz skutecznego aplikowania o środki i zarządzania dużymi projektami finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Naszą ofertę wyróżnia wysoka jakość oraz kompleksowość świadczonych usług. Staramy się służyć Państwu pomocą w zakresie wszystkich form prowadzonych przez nas działalności. W ramach szkoleń oferujemy zajęcia w małych grupach w przyjaznej atmosferze prowadzone w profesjonalnie wyposażonej sali szkoleniowej. Doradzamy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych adekwatnie do Państwa potrzeb i sytuacji. Prowadzimy badania i analizy współpracując z liczną kadrą akademicką wrocławskich uczelni.Wszystkie osoby zatrudnione w firmie i współpracujące posiadają profesjonalne przygotowanie oraz bardzo bogate doświadczenie w zakresie proponowanych przez nas usług.

Nasi trenerzy, to:

  • osoby z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym zarówno akademickim, jak i typowo trenerskim

  • osoby wysoko oceniane w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników różnych form szkoleń, w tym szkoleń dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej

  • praktycy gospodarczy rozwiązujący na co dzień konkretne rzeczywiste problemy, gotowi do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie posiadający przygotowanie pedagogiczne

  • osoby wywodzące się i zdobywające „szlify” w najbardziej cenionych na rynku regionalnym instytucjach szkoleniowych

  • osoby posiadające doświadczenie w realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasi konsultanci, to:

  • osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów badawczych

  • osoby mające doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych i europejskich programów edukacyjnych.

 

Główne osoby tworzące zespół:

kadra

Wiceprezes Zarządu
dr inż. Urszula Załuska
e-mail: urszula.zaluska@dobrekadry.pl

Prezes Zarządu
dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha
e-mail: dorota.kwiatkowska@dobrekadry.pl

Założycielki firmy. Wieloletni pracownicy naukowo – dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne, zarówno w charakterze wykładowcy, jak i trenera biznesu, dodatkowo doświadczenie w praktyce gospodarczej, bogate doświadczenie w analizie danych oraz prognozowaniu gospodarczym, a także w prowadzeniu badań i analiz rynku pracy. Autorki, a następnie kadra zarządzająca projektów realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od 2004 r. Autorki oraz kadra zarządzająca projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektów z programu Uczenia się przez całe życie realizowanych przez naszą firmę. Obie Panie pełnią funkcję eksperta Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziedzinach: edukacja, szkolnictwo wyższe, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw oraz współpraca międzynarodowa. W wielu instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych na poziomie kraju lub regionu występują w roli eksperta – osoby oceniającej złożone wnioski o dofinansowanie projektów.

mgr inż. Żeneta Jaworska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Specjalista ds. projektów unijnych. Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trener i wykładowca na studiach podyplomowych w obszarze MS Office i MS Project. Obecnie zaangażowana w realizację projektów:

Telefon: 71 343 77 74
e-mail: zeneta.jaworska@dobrekadry.pl

mgr Ida Bednarczyk – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista ds. finansowo-księgowych. Wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Telefon: 71 343 77 74
e-mail: ida.bednarczyk@dobrekadry.pl