Aktualnie realizowane projekty

Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.11.2018

LIFT – Learning in Facilited Teams

Numer projektu: POWR.04.03.00-00-W294/16

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 – grudzień 2019

Projekt Time2Grow

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W300/16

Okres realizacji projektu: kwiecień 2017 – grudzień 2019

Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W042/15

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.03.2019

DEAF WORK. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W043/15

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.11.2018

Development of teaching materials for vocational education of deaf people in HORECA sector

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019

Środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnoprawnością intelektualną BONITUM

Nr projektu: WND-RPDS.09.02.02-02-0003/16

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019