Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie

loga na obie strony

Krótko o projekcieAktualnościSzkoleniaHarmonogram udzielonego wsparciaKontakt

Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W042/15
Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2019
Projekt realizowany w partnerstwie:
Lider: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
Partner krajowy: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Partner zagraniczny: União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu:793 577,75 zł

Dofinansowanie ze środków:
– europejskich: 748 264,46 zł
– dotacji celowej: 21 486,09 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wypracowanie przy współpracy z Partnerem portugalskim, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zwiększenia dostępu osób w wieku 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie. Rodzaj współpracy ponadnarodowej: transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie, wymiana informacji i doświadczeń.

W efekcie prac partnerstwa powstanie modelowe rozwiązanie pn. Inwestuj w siebie Kompleksowy model złożony będzie z 8 części obejmujących m.in. zestaw procedur wdrażania, programy szkoleń zgodne z EQF dla osób 50+, poradnik dla organizatorów i trenerów oraz dobre wzorce powstałe na etapie testowania. Nowe rozwiązanie będzie stanowiło efekt poszukiwania możliwości rozwiązania problemu dość dobrze znanego, z którym wciąż nie możemy sobie poradzić. Nacisk położony zostanie na etap motywowania i zainteresowania aktywnością, ograniczenie barier dostępu, rozwijanie wiedzy i umiejętności, w tym zwłaszcza kompetencji kluczowych, i w konsekwencji zmianę postaw uczestników. Wskazać należy dwie głównie grupy docelowe projektu: odbiorcy, czyli osoby w wieku 50+ (wg danych GUS osoby w wieku 50-69 stanowią w Polsce blisko 10 mln) oraz użytkownicy, tj. podmioty prowadzące działania LLL, instytucje rynku pracy i świadczące usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw. Wykorzystanie sprawdzonych portugalskich rozwiązań pozwoli uniknąć ewentualnych błędów na etapie tworzenia koncepcji, testowania i wdrażania modelu. Wypracowanie i wdrożenie modelu będzie przebiegało zgodnie ze wskazanymi w Regulaminie konkursu sześcioma etapami: wypracowanie wstępnej wersji, testowanie, ocena wyników testowania, wypracowanie ostatecznej wersji modelu, wdrożenie do praktyki oraz wypracowanie rekomendacji dla potencjalnych użytkowników.

Każdy uczestnik weźmie udział w 100 godzinach szkoleń obowiązkowych oraz 20 godzinach szkoleń do wyboru. Poniżej w pigułce to, czego można się nauczyć i dowiedzieć biorąc udział w proponowanych przez nas warsztatach.

Zdrowy i aktywny styl życia (6h)

W jaki sposób nasz styl życia wpływa na nasze zdrowie? Jakie formy aktywności ruchowej są zalecane osobom dojrzałym? Jak się odżywiać? Jakie metody i techniki relaksacyjne stosować?

Trening pracy grupowej (14h)

Jak współpracować w grupie? Jakie są korzyści i ograniczenia pracy grupowej? Praca grupowa w praktyce – uczestnictwo w wolontariacie Światowych Igrzysk Sportowych THE WORLD GAMES 2017 we Wrocławiu.

Kajakarstwo rekreacyjne (5h)

Na czym polega kajakarstwo rekreacyjne? Jakie są zasady współpracy w osadzie i grupie kajakowej? Gdzie na Dolnym Śląsku warto uprawiać kajakarstwo?

Mentalna strona fitnessu (5h)

Jakie znaczenie dla naszej kondycji ma właściwe oddychanie? Jak pracować nad zdrową sylwetką (trening zdrowych pleców)? Jakie narzędzia pozwolą nam wydobyć energię do pracy i działania?

Dynamiczne formy fitness (5h)

Poćwiczmy razem: wzmacnianie i kształtowanie dolnych partii mięśniowych (ABT), zajęcia ogólnorozwojowe z użyciem przyborów (Bodyworkout), zajęcia choreograficzne spalające tkankę tłuszczową (Fatburnning) oraz na platformie (Basic step) a także zajęcia wzmacniające przy użyciu sztang (Pump).

Nowoczesne gry rekreacyjne (5h)

Warsztaty: Squash jako sport całego życia oraz Stare i nowe gry rekreacyjne Polski i świata (petanka, krokiet, frisbee i ringo).

Bezpieczeństwo w sieci (4h)

W jaki sposób zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i szkodliwym oprogramowaniem? Jak bezpiecznie robić zakupy w sieci i korzystać z bankowości elektronicznej? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas przeglądaniu stron internetowych i korzystaniu z poczty elektronicznej? Co tą są prawa autorskie i jak ich przestrzegać korzystając z zasobów Internetu? Jak stosownie zachowywać się w wirtualnym świecie (netykieta)?

Planuj z głową i … z Excelem (4h)

W jaki sposób arkusz MS Excel może pomóc np. przy planowaniu uroczystości rodzinnej? Jak wpisać dane i jakich funkcji użyć do obliczeń?

Wspomnienia zapisane w MS PowerPoint i do czego można wykorzystać MS Word (4h)

Jak zrobić w MS PowerPoint fotorelację z wakacji, imprezy rodzinnej lub innego wydarzenia? W jaki sposób wykorzystać w prezentacji zdjęcia zrobione telefonem komórkowym? Jak podzielić się wspomnieniami ze znajomymi?

Angielski czy chiński? Wszystko, co o nauce języków obcych wiedzieć warto (4h)

Czy do nauki języków obcych trzeba mieć talent? Którego języka obcego możemy nauczyć się najszybciej? Czy języki mają swoich krewnych? Które z nich są modne: angielski czy chiński? Których języków warto się uczyć i dlaczego?

50+ – wyjątkowa generacja? (50+)

Czy generacje baby boomers, X, Y i Z mogą się nawzajem od siebie uczyć? Co mogą zrobić, by lepiej ze sobą współpracować? Kiedy kończy się dojrzałość, a zaczyna starość i dlaczego dzisiaj warto starzeć się „aktywnie”?

Komunikacja międzykulturowa – dlaczego „obcy” jest obcy? (4h)

Jak się zachować wobec ludzi odmiennych kulturowo? Jakie są różnice kulturowe, style zachowań i sposoby myślenia naszych sąsiadów (Niemców, Słowaków, Czechów, Rosjan, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców)?

Savoir-vivre czyli elegancko i stosownie w relacjach z innymi (w życiu towarzyskim i w biznesie) (4h)

Czym się różni etykieta towarzyska od etykiety biznesu? Jak dbać wygląd (dress code) i maniery? Jakie zasady obowiązują przy powitaniach, pożegnaniach, prezentacjach? Jak stosowanie zachować się w kontaktach bezpośrednich (kultura słowa i gestu)? Jak elegancko prowadzić rozmowy telefoniczne?

Przyjęcia i uroczystości – troskliwi gospodarze i taktowni goście (4h)

Jak nabrać pewności i uniknąć gaf w sytuacjach towarzysko-biznesowych? Co wypada a czego należy unikać podczas przyjęć na stojąco i spotkań zasiadanych? Jakie są przywileje i obowiązki gospodarzy oraz gości spotkań towarzysko-biznesowych?

Blogi, pamiętniki – jak podzielić się doświadczeniem? (4h)

Jak poprowadzić własnego bloga czy pamiętnik? Jakie nowoczesne narzędzia cyfrowe wykorzystać do ich publikacji? Jak przekazać własne doświadczenia zawodowe i wiedzę?

Wszystko co chcecie wiedzieć o sztuce współczesnej i o co boicie się zapytać (4h)

Czym są muzea sztuki współczesnej? Jakie muzea warto odwiedzić w Polsce? Co mogą zaoferować nam muzea? Jak się przygotować do aktywnego zwiedzania muzeum? Jak interpretować sztukę współczesną?

Turystyka lokalna (4h)

Dlaczego warto zwiedzać? Przykłady przewodników turystycznych – od szlagierów do tematycznych autorskich opracowań. Czy lokalne otoczenie może być przedmiotem analizy turystycznej? Co zwiedzać – zabytki czy miejscowe niezwykłości?

O brydżu słów kilka (4h)

Dlaczego warto nauczyć się grać w brydża? Dlaczego brydż to gra dla każdego w każdym wieku, doskonały jako jogging umysłu i profilaktyka demencji. Podczas warsztatu w przystępnej formie przedstawione zostaną podstawy licytacji i rozgrywki w brydżu sportowym.

Dbałość o zdrowie i urodę (4h)

W jaki sposób nasz wygląd wpływa na nasze życie? Jak dbać o siebie? Jak zachować zdrowie i urodę? Jak osiągnąć sukces zawodowy i towarzyski? Jak oczarować innych i zdobyć miłość? Jak być atrakcyjnym w wieku dojrzałym? Jak przekonać do siebie ludzi?

Nowoczesna zdrowa kuchnia (4h)

Jakie są podstawy zdrowej diety? Jak gotować zdrowe potrawy, wybrać odpowiednią metodę sporządzania? Jakie produkty stosować i jakie potrawy przyrządzać?

Społeczność lokalna (4h)

Co to jest społeczeństwo obywatelskie? Jakie organizacje pozarządowe działają na rzecz społeczności lokalnych? Jakie projekty są prowadzone przez i na rzecz osób w wieku 50+ w społecznościach lokalnych? W jaki sposób można się zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnych?

Moduły do wyboru (należy wybrać 2 propozycje z prezentowanych):

Mała wieża Babel – skuteczna nauka języków obcych (12h)

Jakie są najskuteczniejsze metody nauki języka obcego? Czy języka obcego można nauczyć się w miesiąc? Jak wykorzystać znajomość jednego języka obcego w nauce kolejnego? Skąd wiadomo, że dobrze zna się język obcy? Ile języka obcego można nauczyć się w 4 godziny lekcyjne?

(Auto)prezentacja w sytuacjach biznesowych, czyli jak budować wizerunek (12h)

Jakie znaczenie ma nasz wizerunek w biznesie? Jak komunikować się werbalnie i niewerbalnie (język i słowa, brzmienie/emisja głosu, mowa ciała)? Jak przygotować się do prezentacji i wystąpień publicznych? Jakie są techniki wzbudzania i podtrzymywania zainteresowania słuchaczy oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami?

Czy sprzedaliśmy się reklamie? (8h)

Czym różni się konsument od prosumenta? Jak się przygotować na odbiór współczesnych reklam? Jakie są cele kampanii społecznych?

Zaawansowane możliwości MS Excel i MS Word dla tych, którzy chcą pracować lepiej i szybciej (8h)

Jakie narzędzia MS Word i MS Excel mogą znacząco przyspieszyć naszą pracę? Jak przygotować profesjonalny dokument (praca ze stylami, spis treści, przypisy)? Jak tabele przestawne mogą pomóc w analizie danych? Jak szybko zrobić wykres?

Brydż dla znających podstawy tej gry (12h)

Licytacja dwustronna. Analiza rozdań. Mój pierwszy mecz.

LOKALIZACJA FIRMY:

Dobre Kadry
Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

ul. Jęczmienna 10/1
53-507 Wrocław
tel.: +48 71 343 77 73,
+48 71 343 77 74
fax: +48 71 343 77 72
e-mail: info@dobrekadry.pl

Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 8:00–16:00