Nasze publikacje

Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

ekol
Produkt finalny

 

 

Projekt „Silver Team czyli potęga doświadczenia”

Produkt finalny – Pakiet„Doświadczony pracownik”

sil1
1. Programy szkoleń przygotowujących do wykonywania
zawodów zidentyfikowanych jako niszowe

sil2
2. Nisze rynkowe w zakresie usług
szansą aktywizacji zawodowej osób 50+

sil3
3. Kompendium innowacyjnych metod
uczenia się bez bariery wieku

sil4
4. Poradnik trenera
osób starszych

sil5
5. Poradnik Doświadczony Pracownik
jako mentor, tutor, coach

sil6
6. Strategie efektywnego zarządzania
zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą

 

 

 

Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”

raport
Raport nt. sytuacji i możliwości
aktywizacji Głuchych

 

rap_mini
O Głuchych słów kilka
– broszura

 

Projekt „Enable – Workable. Dobre praktyki
w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

en-work
Aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych

 

 

 

Projekt „Nauka i technologia dla żywności”