Nowoczesne usługi gastronomiczne wizytówką Dolnego Śląska

Projekt szkoleniowy:

Nowoczesne usługi gastronomiczne wizytówką Dolnego Śląska

Numer projektu:

WND-POKL.08.01.01-02-040/09

Beneficjent:

Dobre Kadry Sp. z o.o.

Okres realizacji Projektu:

01.10.2009–29.07.2011

Wartość projektu:

678 320 zł

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet 8, poddziałanie 8.1.1.

Strona WWW projektu: www.gastronom.dobrekadry.pl

1.    Charakterystyka szkoleń
W ramach Projektu zorganizowano i przeprowadzono następujące szkolenia:

 • Kucharz małej gastronomii z aspektami realizacji zasad GHP i GMP (60 godzin lekcyjnych) – 5 edycji

 • Kucharz – kelner, organizator imprez okolicznościowych (40 godzin lekcyjnych) – 5 edycji

 • Kelner – barman, sprzedawca z branżowym językiem obcym (64 godziny lekcyjne) – 4 edycje

 • Sommelier – Barista – nowe stanowiska w gastronomii (40 h lekcyjnych) – 6 edycji

Szkolenia były prowadzone przez renomowanych trenerów – praktyków, którzy w umiejętny sposób łączyli część teoretyczną z praktycznymi warsztatami. Zajęcia odbywały się w niewielkich grupach (do 15 osób).
Uczestnikami projektu były osoby pracujące z województwa dolnośląskiego, z własnej inicjatywy zgłaszające chęć podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, zatrudnione w branży gastronomicznej. Od uczestników szkoleń wymagane było co najmniej podstawowe wykształcenie. Największym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie „Sommelier – Barista, nowe stanowiska w gastronomii”, podczas którego uczestnicy poznawali tajniki przygotowywania kawy oraz doboru wina do potraw.

2.    Uczestnicy szkoleń
Ogółem w projekcie utworzono 259 miejsc szkoleniowych, w tym:

 • 68 miejsc w ramach szkolenia „Kucharz małej gastronomii z aspektami realizacji zasad GHP i GMP”

 • 70 miejsc w ramach szkolenia „Kucharz – kelner, organizator imprez okolicznościowych”

 • 48 miejsc w ramach szkolenia „Kelner – barman, sprzedawca z branżowym językiem obcym”

 • 73 miejsca w ramach szkolenia „Sommelier – Barista – nowe stanowiska w gastronomii”

W ramach poszczególnych szkoleń udział wzięło:

 • Kucharz małej gastronomii z aspektami realizacji zasad GHP i GMP:

  edycja 1: 15 osób, w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 2: 13 osób, w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 3: 14 osób, w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 4: 15 osób, w tym 9 kobiet i 6 mężczyzn

  edycja 5: 11 osób, w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn

 • Kucharz – kelner, organizator imprez okolicznościowych:

  edycja 1: 14 osób, w tym 9 kobiet i 5 mężczyzn

  edycja 2: 16 osób, w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn

  edycja 3: 13 osób, w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 4: 13 kobiet

  edycja 5: 14 osób, w tym 10 kobiet i 4 mężczyzn

 • Kelner – barman, sprzedawca z branżowym językiem obcym:

  edycja 1: 13 osób, w tym 5 kobiet i 8 mężczyzn

  edycja 2: 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 3: 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn

  edycja 4: 15 osób, w tym 7 kobiet i 8 mężczyzn

 • Sommelier – Barista – nowe stanowiska w gastronomii:

  edycja 1: 13 osób, w tym 8 kobiet i 5 mężczyzn

  edycja 2: 14 osób, w tym 6 kobiet i 8 mężczyzn

  edycja 3: 13 osób, w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn

  edycja 4: 10 osób, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn

  edycja 5: 12 kobiet

  edycja 6: 11 kobiet

We wszystkich edycjach udział wzięło 239 osób, w tym 163 kobiety i 76 mężczyzn. Udział kobiet w projekcie (licząc według miejsc szkoleniowych) wyniósł blisko 70%. Ze względu na możliwość uczestniczenia w kilku szkoleniach, liczba uczestników projektu była mniejsza niż liczba miejsc szkoleniowych.
Struktura wiekowa uczestników przedstawia się następująco:

 • grupa wiekowa 20-29 lat: 136 osób (57%), w tym 78 kobiet, 58 mężczyzn;

 • grupa wiekowa 30-39 lat: 59 osób (25%), w tym 42 kobiety, 17 mężczyzn;

 • grupa wiekowa 40-49 lat: 28 osób (12%), w tym 27 kobiet, 1 mężczyzna;

 • grupa wiekowa 50-59 lat: 16 osób (6%), w tym 16 kobiet.

Spośród 239 osób, które rozpoczęły udział w projekcie, 222 osoby ukończyły szkolenia i otrzymały certyfikaty na podstawie analizy frekwencji na zajęciach (powyżej 80%), w tym 153 kobiety oraz 68 mężczyzn.