Branża gastronomiczna i hotelarska

 

 

16-godzinne warsztaty przeznaczone dla osób, które w codziennej pracy korzystają z komputera (pracownicy biurowi, kadra menedżerska) i mają podstawowe lub średnie doświadczenie w pracy z Microsoft Office. Program obejmuje edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych MS PowerPoint. Kurs uwzględnia specyfikę branży gastronomiczno-hotelarskiej, uczestnicy na praktycznych przykładach uczą się, w jaki sposób efektywnie wykorzystać aplikacje biurowe w codziennej pracy w hotelu czy restauracji.

W programie m.in. przegląd możliwości MS Excel, tworzenie formuł obliczeniowych, wykorzystanie wbudowanych funkcji, formatowanie i analiza danych (filtrowanie, sortowanie danych, tabele przestawne), wizualizacja danych, zasady pracy z edytorem tekstu MS Word, przegląd dostępnych funkcji i narzędzi, zasady tworzenia i formatowania ofert, pism, dokumentów, list wielopoziomowych, przygotowanie spersonalizowanych zaproszeń, listów z wykorzystaniem korespondencji seryjnej, zasady pracy z MS PowerPoint, tworzenie profesjonalnej prezentacji restauracji/hotelu/imprezy w wersji dedykowanej do rozesłania pocztą elektroniczną, wyświetlanej na targach, itp.

Prowadząca: Żeneta Jaworska – absolwenta Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Warsztaty – Aplikacje biurowe dla pracowników gastronomii i hotelarstwa
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • opracować profesjonalne oferty, listy, pisma, itp.
 • wykorzystywać narzędzie korespondencji seryjnej do drukowania spersonalizowanych zaproszeń, listów, itp.
 • przygotować kalkulacje imprez, wydarzeń
 • opracować i analizować dane związane z zarządzaniem pracownikami (absencje, wypracowane godziny, rozliczenia utargu)
 • konstruować „inteligentne” arkusze kalkulacyjne
 • korzystać z funkcji MS Excel
 • analizować dane z wykorzystaniem narzędzi takich jak autofiltr, tabela przestawna, sumy pośrednie
 • wizualizować dane w postaci wykresów
 • przygotować multimedialną prezentację hotelu/restauracji/imprezy
Adresaci szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla pracowników gastronomii i hotelarstwa, którzy w codziennej pracy korzystają z komputera. Polecamy je głównie pracownikom biurowym i kadrze menedżerskiej. Kurs oferujemy osobom z doświadczeniem pracy na komputerze, tym którzy mają podstawowe lub średnie doświadczenie w pracy z Microsoft Office. Program kursu obejmuje edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych MS PowerPoint. Kurs uwzględnia specyfikę branży gastronomiczno-hotelarskiej, uczestnicy na praktycznych przykładach uczą się, w jaki sposób opracować arkusz do kalkulacji imprez, obliczać kaloryczność potraw, rozliczać godziny pracy zatrudnionych osób, przygotować korespondencję seryjną, pisać pisma, listy, przygotowywać zaproszenia, czy prezentację firmy.

Program:
  I dzień
  MS Excel (8h):

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • zasady wprowadzania danych do arkusza
 • zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych
 • tworzenie formuł obliczeniowych
 • wykorzystanie wbudowanych funkcji MS Excel – funkcje matematyczne, statystyczne, funkcje warunkowe (jeżeli, suma.jeżeli, licz.jeżeli)
 • formatowanie danych
 • analiza danych (filtrowanie, sortowanie danych, tabele przestawne)
 • wizualizacja danych (tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów)
  II dzień
  MS Word (4h):

 • zasady pracy z programem, przegląd dostępnych funkcji i narzędzi
 • narzędzia ułatwiające i usprawniające pracę w edytorze tekstu
 • zasady tworzenia i formatowania ofert, pism, dokumentów, list wielopoziomowych
 • przygotowanie spersonalizowanych zaproszeń, listów z wykorzystaniem korespondencji seryjnej
  MS PowerPoint (4h):

 • zasady pracy z programem
 • zasady graficznego opracowania prezentacji (tła, rysunki, zdjęcia)
 • wzbogacanie prezentacji o elementy multimedialne (dźwiękowe, filmowe, itp.)
 • tworzenie profesjonalnej prezentacji restauracji/hotelu/imprezy
 • tworzenie prezentacji w wersji dedykowanej do rozesłania pocztą elektroniczną, wyświetlanej na targach
Prowadząca: Żeneta Jaworska – wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem. Z wykształcenia informatyk (Politechnika Wrocławska). Doświadczenie trenerskie zdobywała w latach 2001-2004 w firmie szkoleniowej Altkom Akademia (prowadzenie szkoleń z aplikacji biurowych na wszystkich poziomach zaawansowania). Od 2005 roku prowadzi warsztaty komputerowe w oparciu o autorskie programy nauczania.

460 zł/osobę

16-godzinne warsztaty przeznaczone dla osób, które w codziennej pracy korzystają z komputera wprowadzając i analizując dane. Kurs oferujemy osobom, które mają podstawowe lub średnie doświadczenie w pracy z Microsoft Excel. Program uwzględnia specyfikę branży gastronomiczno-hotelarskiej, uczestnicy uczą się, w jaki sposób opracować arkusz do kalkulacji imprez, obliczać kaloryczność potraw, rozliczać godziny pracy zatrudnionych osób, itp.

W programie m.in. zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych, tworzenie formuł obliczeniowych, wykorzystanie wbudowanych funkcji, budowanie bazy danych, filtrowanie i sortowanie danych, tabele przestawne, dodatek Analiza danych, elementy prognozowania gospodarczego, wizualizacja danych.

Prowadząca: Żeneta Jaworska – absolwenta Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Warsztaty – MS Excel dla pracowników gastronomii i hotelarstwa
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • przygotować kalkulacje imprez, wydarzeń
 • opracować i analizować dane związane z zarządzaniem pracownikami (absencje, wypracowane godziny, rozliczenia utargu)
 • konstruować „inteligentne” arkusze kalkulacyjne
 • korzystać z funkcji MS Excel
 • konstruować „inteligentne” arkusze kalkulacyjne
 • analizować dane z wykorzystaniem narzędzi takich jak autofiltr, tabela przestawna, sumy pośrednie
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • wizualizować dane w postaci wykresów
Adresaci szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla pracowników gastronomii i hotelarstwa, którzy w codziennej pracy korzystają z komputera wprowadzając i analizując dane. Polecamy je głównie pracownikom biurowym i kadrze menedżerskiej. Kurs oferujemy osobom z doświadczeniem pracy na komputerze, tym którzy mają podstawowe lub średnie doświadczenie w pracy z Microsoft Excel. Program kursu uwzględnia specyfikę branży gastronomiczno-hotelarskiej, uczestnicy uczą się, w jaki sposób opracować arkusz do kalkulacji imprez, obliczać kaloryczność potraw, rozliczać godziny pracy zatrudnionych osób, itp.

Program:
  I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego
 • zasady wprowadzania danych do arkusza
 • zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych
 • tworzenie formuł obliczeniowych
 • wykorzystanie wbudowanych funkcji MS Excel – funkcje statystyczne, matematyczne, tekstowe
 • wykorzystanie funkcji warunkowych (jeżeli, suma.jeżeli, licz.jeżeli) oraz funkcji wyszukiwania i adresu (np. wyszukaj.pionowo)
 • formatowanie danych
  II dzień:

 • budowanie bazy danych w MS Excel (zasady i możliwości wprowadzania danych, formularze)
 • filtrowanie i sortowanie danych
 • wykorzystanie funkcji bazodanowych
 • tabele przestawne
 • sumy częściowe
 • dodatek Analiza danych
 • elementy prognozowania gospodarczego z wykorzystaniem MS Excel
 • wizualizacja danych (tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów)
Prowadząca: Żeneta Jaworska – wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem. Z wykształcenia informatyk (Politechnika Wrocławska). Doświadczenie trenerskie zdobywała w latach 2001-2004 w firmie szkoleniowej Altkom Akademia (prowadzenie szkoleń z aplikacji biurowych na wszystkich poziomach zaawansowania). Od 2005 roku prowadzi warsztaty komputerowe w oparciu o autorskie programy nauczania.

460 zł/osobę

Kursy językowe skierowane są zarówno do osób nieznających języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. Zajęcia realizowane są w dwóch wariantach: 16 lub 30 godz. lekcyjnych. Kurs ukierunkowany na nabycie praktycznej znajomości języka obcego ułatwiającej realizację zadań zawodowych. Uczestnik kursu 16-godzinnego otrzymuje dwujęzyczne Koło ratunkowe, a kursu 30-godzinnego Niezbędnik językowy obsługi klienta w hotelarstwie i gastronomii.

Programy obydwu wariantów kursu (16-godz. i 30-godz.) obejmują zagadnienia związane z profesjonalną obsługą gości w hotelu oraz w restauracji, kawiarni i barze. Program kursu 16-godzinnego pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych, podczas gdy kurs 30-godzinny umożliwia realizację szerszego zakresu interakcji językowych oraz podniesienie i udoskonalenie posiadanych kompetencji językowych. Uwzględniona w programie wiedza z zakresu różnic kulturowych umożliwia w pełni profesjonalną obsługę gości i klientów zagranicznych.

Prowadzący: certyfikowani lektorzy, nauczyciele akademiccy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i branżowego języka obcego.

Tytuł Kurs branżowego języka obcego dla pracowników gastronomii i hotelarstwa
(język angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski)
Czas trwania: szkolenie oferowane jest w dwóch wariantach: 16 godz. lekcyjnych lub 30 godz. lekcyjnych
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu kursu 16-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 • w zakresie podstawowym obsłużyć gości hotelowych na recepcji, w restauracji, kawiarni, barze
 • udzielić podstawowych informacji o hotelu i restauracji
  Po ukończeniu kursu 30-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 • udzielić krótkiej informacji telefonicznej
 • udzielić mailowej odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • obsłużyć i zarejestrować gości po przyjeździe do hotelu oraz wskazać im drogę np. do pokoju, restauracji, na parking, do centrum
 • obsłużyć gości w restauracji, kawiarni, barze
 • wykorzystać w profesjonalnej obsłudze klientów znajomość wybranych aspektów różnic kulturowych występujących między Polską a krajem, z którego pochodzą klienci (odpowiednio Anglii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii)
Adresaci szkolenia: Kurs branżowego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, włoskiego hiszpańskiego lub holenderskiego) skierowany jest do pracowników branży hotelarsko-gastronomicznej zarówno tych nieznających języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Przewidziana jest realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. W ramach zajęć doświadczeni lektorzy prowadzą branżowy trening komunikacyjny, a aranżowane scenki rodzajowe umożliwiają lepsze zapamiętanie niezbędnych zwrotów i wielokrotne przećwiczenie nabytych umiejętności językowych. Kurs ukierunkowany jest na nabycie praktycznej znajomości języka obcego ułatwiającej realizację zadań zawodowych. Każdy uczestnik kursu 16-godzinnego otrzymuje dwujęzyczne Koło ratunkowe, a kursu 30-godzinnego Niezbędnik językowy obsługi klienta w hotelarstwie i gastronomii.

Program:
Programy obydwu wariantów kursu branżowego języka obcego (16-godz. i 30-godz.) obejmują zagadnienia związane z profesjonalną obsługą gości w hotelu oraz w restauracji, kawiarni, barze, takie jak:

 • powitanie/pożegnanie i obsługa gości na recepcji,
 • rozmowy telefoniczne i maile (kurs 30-godz.)
 • udzielanie informacji o pokojach i usługach hotelowych
 • życzenia, prośby i skargi gości hotelowych (kurs 30-godz.)
 • obsługa gości w restauracji (rezerwacja i wskazywanie stolika, przyjmowanie zamówienia, informowanie o czasie jego realizacji, przygotowanie i podanie rachunku, pożegnanie gości i zachęcenie do ponownego złożenia wizyty; dodatkowo w ramach kursu kurs 30-godz.: polecanie napojów i dań, również kuchni polskiej, reagowanie na życzenia, prośby, skargi i reklamacje)

Program kursu 16-godzinnego pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych w wyżej wymienionych kontekstach, podczas gdy kurs 30-godzinny umożliwia realizację szerszego zakresu interakcji językowych oraz podniesienie i rozszerzenie posiadanych kompetencji językowych. Trening językowy w połączeniu z elementami wiedzy z zakresu różnic kulturowych umożliwia w pełni profesjonalną obsługę gości i klientów zagranicznych, których zwiększonego przyjazdu należy się spodziewać w związku z wyborem Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku.

Prowadzący: Kursy branżowego języka obcego prowadzone są przez certyfikowanych lektorów, nauczycieli akademickich i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i branżowego języka obcego.

16-godzinne: 400 zł/osobę
30-godzinne: 700 zł/osobę

16-godzinne warsztaty skierowane do osób, które obsługują zagranicznych klientów i gości, pracują lub będą pracować w międzynarodowym środowisku zawodowym. Profesjonalna obsługa gości zagranicznych to nie tylko dobrze przygotowana i sprawnie działająca baza hotelowo-gastronomiczna. Kluczowe znaczenie mają tutaj kompetencje i umiejętności dobrze wyszkolonego personelu potrafiącego właściwie zinterpretować zachowania gości i klientów. Znajomość różnic interkulturowych daje im szansę i możliwość przygotowania oferty zgodnie z oczekiwaniami przyjeżdżających obcokrajowców, właściwego zinterpretowania ich zachowania, adekwatnego komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów. W programie możliwe jest uwzględnienie materiałów i analiza indywidualnych doświadczeń interkulturowych uczestników..

Prowadząca: Agnieszka Pietrus-Rajman – wykładowca, certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu internacjonalizacji biznesu, komunikacji interkulturowej i różnic interkulturowych.

Tytuł Warsztaty interkulturowe dla pracowników gastronomii i hotelarstwa
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • ma świadomość występowania różnic kulturowych i ich wpływu na kontakty interpersonalne
 • rozpoznaje podstawowe różnice kulturowe związane z odmiennym sposobem komunikowania się oraz postrzeganiem takich kategorii jak np. czas, hierarchia i relacje międzyludzkie
 • potrafi wykorzystać wiedzę interkulturową w profesjonalnej obsłudze klientów zagranicznych np. w zapobieganiu i rozwiązywaniu kulturowo uwarunkowanych problemów i konfliktów
Adresaci szkolenia: Warsztaty skierowane są do pracowników branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy obsługują zagranicznych klientów i gości, pracują lub będą pracować w międzynarodowym środowisku zawodowym. Znajomość różnic interkulturowych daje im szansę i możliwość przygotowania oferty zgodnie z oczekiwaniami przyjeżdżających obcokrajowców, właściwego zinterpretowania ich zachowania i komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów. Kompetencje interkulturowe należy uznać za bardzo ważne także w kontekście spodziewanego zwiększenia się liczby gości zagranicznych w związku z wyborem Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku.

Program:
 • modele kultury i komunikacji interkulturowej
 • klasyfikacja kultur europejskich (wybór)
 • różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej w branży gastronomiczno-hotelarskiej
 • kulturowo uwarunkowane zachowania gości i klientów
 • znaczenie różnic kulturowych w przygotowaniu i realizacji profesjonalnej oferty branżowej

Program realizowany jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i analizy przypadków. Pod okiem doświadczonego trenera pracownicy branży gastronomiczno-hotelarskiej mają możliwość kształtowania i podnoszenia swoich umiejętności komunikowania się z obcokrajowcami, otwartości i elastycznego reagowania na ich życzenia i potrzeby, jak również uwzględnienia różnic kulturowych do optymalizacji obsługi zagranicznych gości oraz klientów. W programie warsztatów możliwe jest wykorzystanie materiałów i analiza indywidualnych doświadczeń interkulturowych uczestników.

Prowadząca: Agnieszka Pietrus-Rajman – wykładowca, certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów w obszarze biznesu międzynarodowego dla przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska z zakresu internacjonalizacji biznesu, komunikacji interkulturowej i różnic interkulturowych. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Akademii Studiów Interkulturowych (Uniwersytet Bayreuth/Niemcy) oraz Akademii Gospodarki i Zarządzania (Drezno/Niemcy).

460zł/osobę

16-godzinne szkolenie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych i profesjonalną obsługą zagranicznych gości z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Francji i Włoch.

Program szkolenia składa się z dwóch części: marketingowej i interkulturowej. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak stosować narzędzia marketingowe w bieżącej działalności, jak prawidłowo zaplanować działalność marketingową firmy i przygotować profesjonalna ofertę usługową. Dowiedzą się również, na jakie różnice kulturowe warto zwrócić uwagę przygotowując ofertę na rynek brytyjski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski, jak efektywnie korzystać z dostępnych kanałów dystrybucji informacji i skutecznie promować własny obiekt i jego atuty. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z grupą (m.in. techniki wyobrażeniowe, studia przypadków, symulacje, odgrywanie ról, dyskusje moderowane i dzielenie się doświadczeniami).

Prowadząca: dr Sylwia Wrona – wykładowca, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku i komunikacji w biznesie.

Tytuł Marketing w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • stosować narzędzia marketingowe w bieżącej działalności obiektu z branży turystycznej i hotelowo-gastronomicznej
 • przygotować profesjonalną ofertę usługową
 • ocenić, na jakie różnice kulturowe warto zwrócić uwagę przygotowując ją na rynek brytyjski, niemiecki, włoski, francuski lub rosyjski
 • efektywnie korzystać z dostępnych kanałów dystrybucji informacji
 • skutecznie promować własny obiekt i jego atuty
Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w branży hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej oraz do wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych i profesjonalną obsługą gości z Polski oraz z zagranicy (w tym m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Francji czy Włoch). Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z grupą (m.in. techniki wyobrażeniowe, studia przypadków, symulacje, odgrywanie ról, dyskusje moderowane i dzielenie się doświadczeniami). Stosowane metody kładą nacisk na efektywne łączenie teorii z praktyką i mają na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych osób pracujących w branży turystycznej i hotelarsko-gastronomicznej, a zwłaszcza umiejętność profesjonalnego przygotowania oferty usług.

Program:
Program szkolenia składa się z dwóch części – marketingowej i interkulturowej:

  I dzień - część marketingowa

 • marketing usług turystycznych oraz hotelarsko-gastronomicznych – specyfika i znaczenie
 • zachowania nabywców (w tym segmentacja klientów oraz wybór rynku docelowego)
 • podstawowe działania marketingowe
  • tworzenie oferty (usługi podstawowe i towarzyszące)
  • nowoczesne formy dystrybucji
  • instrumenty promocyjne i ich wykorzystanie
  • znaczenie personelu w działaniach marketingowych
 • badanie jakości usług i poziomu satysfakcji klientów
 • planowanie marketingowe
  II dzień - część interkulturowa

 • różnice międzykulturowe – wprowadzenie
 • przygotowanie oferty dla klienta z Wielkiej Brytanii & Niemiec (kraje germańskie)
 • przygotowanie oferty dla klienta z Włoch & Francji (kraje romańskie)
 • przygotowanie oferty dla klienta z Rosji (kraje słowiańskie)
Prowadząca: dr Sylwia Wrona – wykładowca, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Posiada certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” oraz „NLP Business Practitioner” (YCC Group). Autorka licznych publikacji, ekspertyz i projektów badawczych z zakresu marketingu i zarządzania. Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku i komunikacji w biznesie. Od 10 lat prowadzi kursy i warsztaty z zakresu komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta oraz kreatywnego myślenia. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych.

460 zł/osobę

Profesjonalne zarządzanie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz dużych zbiorów danych i informacji pochodzących z rynku. Szczególnie trudne są decyzje dotyczące określenia przyszłych wielkości sprzedaży towarów czy usług. Ich trafność decyduje bowiem o pozycji konkurencyjnej firmy. Prognozowanie gospodarcze pozwala zwiększyć racjonalność decyzji odnoszących się do przyszłości wykorzystując naukowe metody wnioskowania.

16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej. Szkolenie obejmuje prezentację możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy danych statystycznych, zastosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych oraz prognozowania ekonometrycznego. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności analizy danych z użyciem oprogramowania komputerowego.

Prowadzące: dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

Tytuł Warsztaty - Prognozowanie gospodarcze i analiza danych
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • analizować dane statystyczne z wykorzystaniem MS Excel
 • korzystać z funkcji matematycznych i statystycznych MS Excel
 • dostrzegać sytuacje prognostyczne i dobierać adekwatne do nich metody
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • budować modele prognostyczne
Adresaci szkolenia: 16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej. Profesjonalne zarządzanie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz dużych zbiorów danych i informacji pochodzących z rynku. Szczególnie trudne są decyzje dotyczące określenia przyszłych wielkości sprzedaży towarów czy usług. Ich trafność decyduje bowiem o pozycji konkurencyjnej firmy. Prognozowanie gospodarcze pozwala zwiększyć racjonalność decyzji odnoszących się do przyszłości wykorzystując naukowe metody wnioskowania.

Program:
  I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie analizy danych
 • funkcje statystyczne i matematyczne użyteczne w analizie danych
 • narzędzia analizy danych MS Excel
 • funkcje logiczne, warunkowych oraz wyszukiwania i adresu użyteczne w analizie danych
 • formatowanie i wizualizacja danych
  II dzień:

 • sytuacje prognostyczne
 • grupy metod prognostycznych
 • metody analizy i prognozowania szeregów czasowych (modele tendencji rozwojowej, wygładzanie wykładnicze, modele z wahaniami sezonowymi)
 • metody ekonometryczne
 • ocena i monitorowanie jakości prognoz
Prowadzące: dr inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

500 zł/osobę