Osoby od lat współpracujące z nami

mgr Agnieszka Pietrus-Rajman

Certyfikowany trener biznesu i wykładowca akademicki. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Akademii Studiów Interkulturowych (Uniwersytet Bayreuth/Niemcy) oraz Akademii Gospodarki i Zarządzania (Drezno/Niemcy). Zrealizowała szereg międzynarodowych projektów w ramach programów Unii Europejskiej oraz szkoleń i warsztatów w obszarze biznesu międzynarodowego. Specjalizuje się również w nauczaniu zawodowego i branżowego języka obcego (niemieckiego i niderlandzkiego). Jest autorką i współautorką szeregu opracowań, podręczników, pomocy i materiałów dydaktycznych. W 2011 roku otrzymała Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Prowadzi szkolenia w języku polskim i niemieckim.

dr Sylwia Wrona

Adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Autorka licznych publikacji, ekspertyz i projektów badawczych z obszaru marketingu i zarządzania. Wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku i komunikacji w biznesie. Pracę naukową łączy z praktyką świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe. Prowadzi warsztaty m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, obsługi klienta oraz kreatywnego myślenia (treningi kreatywności, techniki twórczego myślenia).

dr Marek Wąsowicz

Doktorat z zakresu nauk o zarządzaniu, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od ponad 10 lat zawodowo związany z zarządzaniem projektami. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach szkoleniowych, wdrożeniowych i naukowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu Project Managementu. Ukończył kursy „Szkoła trenerów” i „Szkoła mistrzów”. Posiada certyfikaty ECDL Expert i Prince2®.

dr Marta Płonka

Projektantka systemów identyfikacji wizualnej, tożsamości i wizerunku marki oraz wydawnictw.
Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu projektowania graficznego oraz kreowania marki dzieli się na szkoleniach oraz warsztatach.
Właścicielka pracowni graficznej MP Design. Poprzez projekty znajduje odpowiedź dla wszystkich tych, którzy oczekują nowych, interesujących i niepowtarzalnych rozwiązań projektowych.

dr Beata Pachnowska

Psycholog społeczny. MBA. Badacz rynku i opinii społecznej. Autor i supervisor projektów badawczych dla polskich i międzynarodowych klientów, licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Aktywny moderator w badaniach jakościowych i foresightowych. Duże doświadczenie w szkoleniach (20 lat pracy na Uniwersytecie Wrocławskim, współpraca z firmami szkoleniowymi i uczelniami). Uczestnik zespołów w projektach unijnych. Członek PTBRiO oraz ESOMAR. Współwłaściciel i wiceprezes firmy badań rynku działającej na rynku polskim od 1994 roku.

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesorem nauk ekonomicznych. Prowadzi badania ogólnych problemów zarządzania oraz koncepcji i metod zarządzania, zarządzania wiedzą, relacji i sieci międzyorganizacyjnych, koopetycji. Domeną badawczą jest zarządzanie strategiczne i perspektywa strategiczna zjawisk, koncepcji i metod zarządzania. Realizowała wiele projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym europejskich. Kierowała i uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych ze środków KBN oraz NCN.

Zbigniew Koźlik

Szef Kuchni – miłośnik kuchni polskiej, który z pasją zmienia i urozmaica kuchnię wrocławską oraz angażuje się w promocję dolnośląskich produktów regionalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Zdobywca wielu nagród w konkursach kulinarnych, m.in. I-go miejsca w ogólnopolskim konkursie „Olimpiada Smaku”, ceniony doradca kulinarny, członek kapituły przyznającej producentom i podmiotom gastronomicznym znak „Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego” oraz Prezes „Dolnośląskiej Akademii Smaku i Tradycji”.  Trener prowadzący prezentacje i szkolenia z zakresu kuchni polskiej oraz kuchni europejskiej, zaangażowany również w przygotowanie uczniów i pracowników do konkursów kulinarnych.

mgr Ałła Witwicka-Dudek

Doradca kariery, trener z ponad 17 letnim doświadczeniem zdobytym w pracy z klientami biznesowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, studentami. Specjalizuje się w career i bussiness coachingu, od 2010 roku jest certyfikowanym coachem ICC. Przeprowadziła wiele projektów doradczych i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, efektywnego funkcjonowania na rynku pracy, emploee brandingu, mentoringu. Jest członkiem Advisory Board projektu WINGS – przedsiębiorczość kobiet; przez 9 lat była koordynatorem międzynarodowego projektu „Study-in-Wrocław”. Od kilku lat jest facylitatorem Open Space Technology i asesorem w projektach rekrutacyjnych.

mgr Grażyna Bieć

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca akademicki posiadający wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Specjalizuje się w szkoleniach z języka biznesu i języka zawodowego. Dobra identyfikacja potrzeb, skuteczne metody nauczania oraz partnerska atmosfera na zajęciach zapewniają ponadprzeciętne rezultaty uczestników prowadzonych przez nią szkoleń.

mgr Maria Niemczyk

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu w Moskwie, wykładowca akademicki i lektorka języka rosyjskiego. Egzaminator języka rosyjskiego z wieloletnią praktyką w nauczaniu oraz certyfikowaniu umiejętności językowych. Przeprowadziła szereg szkoleń dla zróżnicowanych grup docelowych z zakresu języka ogólnego i specjalistycznego. Posiada bogate doświadczenie w obszarze komunikacji i różnic interkulturowych między Polską a Rosją.

mgr Małgorzata Borsa

Lektorka języka angielskiego z dużym doświadczeniem zawodowym, nauczyciel akademicki. Prowadziła szkolenia dla wielu grup zawodowych o zróżnicowanym poziomie umiejętności językowych. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach metodyczno-dydaktycznych. Z Centrum badawczo-szkoleniowym Dobre Kadry współpracuje od 2010 roku.

mgr Hanna Wysocka

Lektorka języka angielskiego o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu. Pracuje w zawodzie od 28 lat, od 1991 jako nauczyciel akademicki. Brała udział w wielu projektach językowych dla zróżnicowanych grup docelowych. Uczestniczy w konferencjach, warsztatach metodycznych, stale podnosząc swoje kompetencje i aktualizując warsztat pracy. Od 2011 roku współpracuje z Centrum badawczo-szkoleniowym Dobre Kadry.

mgr Teresa Kotarska

Lektor języka włoskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka włoskiego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Wrocławski). Posiada duże doświadczenie w nauczaniu języka sektorowego – zarządzanie przedsiębiorstwem, turystyka, handel, hotelarstwo i gastronomia. Współpracuje z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi we Włoszech: Università di Padova, Università per Stranieri di Perugia, Facoltà di Commercio e di Economia di Perugia. Uczestnik zespołów w projektach unijnych.

mgr Elżbieta Anusiewicz

Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach biegłości językowej, certyfikowany lektor i egzaminator Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego oraz Centrum Egzaminacyjnego TestDaF. Posiada wysokie kwalifikacje w nauczaniu języka specjalistycznego m.in. języka biznesu. Przygotowała i zrealizowała szereg szkoleń językowych dostosowanych do specyficznych potrzeb grup docelowych.

mgr Mirosław Wysocki

Lektor języka angielskiego pracujący jako nauczyciel akademicki od 1990 roku. Bogate doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie zajęć dla zróżnicowanych grup na wszystkich poziomach zaawansowania i nauczanie języka biznesowego w ramach  projektów organizowanych dla studentów i pracowników naukowych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach metodycznych.

mgr Eleonora Żmijowska-Wnęk

Nauczyciel dyplomowany matematyki, doradca metodyczny, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Organizator szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Autorka/współautorka interdyscyplinarnych, innowacyjnych programów nauczania. Autorka i koordynator długofalowych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Inicjatorka i koordynator przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych we współpracy z wrocławskimi szkołami wyższymi (długofalowe projekty w ramach EFS skierowane do nauczycieli i uczniów na różnych etapach edukacyjnych wdrożone na terenie całego kraju).

mgr Dorota Wójcik-Hetman

Nauczyciel dyplomowany. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 we Wrocławiu, nauczyciel dziecka młodszego, pedagog szkolny, edukator. Autorka/współautorka programów edukacyjnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Organizatorka szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w zakresie upowszechniania innowacyjnych metod pracy. Inicjatorka i koordynator przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych we współpracy z wrocławskimi szkołami wyższymi (długofalowe projekty w ramach EFS skierowane do nauczycieli i uczniów na różnych etapach edukacyjnych wdrożone na terenie całego kraju).

mgr Anetta Watemborska

Z wykształcenia nauczycielka, dodatkowo trener – szkoleniowiec, doradca zawodowy i ekspert MEN. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła wiele kursów i studiów podyplomowych, m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu „Praktyka Zarządzania Projektami Unijnymi”, kurs „Naucz się uczyć innych” i posiada Certyfikat Trenera I stopnia. Zajmuje się edukacją i rozwojem osób dorosłych w tym nauczycieli i dyrektorów szkół.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z EFS, realizatorka i koordynatorka wielu projektów unijnych. Autorka programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Droga ucznia do sukcesu” i współautorka programu nauczania „Nauka i technologia dla żywności”.

Patryk Sobczak 

Specjalista ds. IT, front-end developer, projektant grafiki, specjalista ds. mediów cyfrowych i komunikacji elektronicznej. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, technik informatyki, technik organizacji reklamy. Związany z firmą od 2011 roku, zaangażowany we wdrażanie licznych projektów, w ramach programów Unii Europejskiej, od strony informatyczno-technicznej.