Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich

Go4NewTech

Time2Grow

Time4Help

LIFT - Learning in Facillited Teams

Go4Diversity

Pielęgniarki XXI wieku

Go4FutureSkills

Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną jako grupa docelowa dla branży turystycznej –wymiana dobrych praktyk

Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń

Go4Diversity

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA

Spróbujmy się zrozumieć

Enable – Workable

Lepszy start na rynku pracy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku

Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Silver Team czyli potęga doświadczenia

Cykl projektów szkoleniowych dla osób dojrzałych (40+, 45+, 50+)

Time4Help

TREE ASSESSOR – Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej

Go4FutureSkills

Projekt EKOLOGIA

Nauka i technologia dla żywności

LIFT – Learning in Facilited Teams

Nowoczesność i doświadczenie

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA

Cykl projektów szkoleniowych dla branży HORECA w ramach przygotowania do Euro2012

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019