Technik konserwator wspiera starszego technika konserwatora w jego pracy, która polega na dbaniu o to, aby hotel działał prawidłowo. Jego zakres obowiązków uwzględnia także opiekowanie się otoczeniem, w którym przebywają goście i pracownicy, dzięki czemu mogą
oni się czuć bezpiecznie i komfortowo. Pracownik techniczny wykonuje powierzone mu zadania w sposób bezpieczny i zgodnie ze zaleceniami starszego pracownika technicznego.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019