Pokojówka to osoba zajmująca się utrzymaniem porządku i czystości. Może być zatrudniona w hotelach, pensjonatach i innych obiektach z branży HORECA. Możliwość zatrudnienia oraz zakres obowiązków zależy w dużej mierze od wielkości obietku. Duże hotele mają zapotrzebowanie na wielu różnych pracowników, w tym pracowników sprzątających lub administracyjnych. Profesje te należą do grupy zawodów, które nie wymagają wysokich kwalifikacji, a mimo to są niezbędne przy prowadzeniu dużego hotelu albo obiektu turystycznego.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019