Zawód portiera jest jedną z najważniejszych profesji w branży hotelarskiej. Portierzy należą do tej części obsługi hotelowej, która jest najlepiej rozpoznawana przez gości ze względu na stały i bezpośredni kontakt. Niektórzy niesłusznie uważają, że jest to zawód mniej prestiżowy niż pozostałe zawody w przemyśle hotelarskim i wykonują go osoby, które posiadają niskie kwalifikacje. Portierzy wchodzą w skład obsługi hotelowej noszącej uniformy i świadczą gościom najbardziej spersonalizowane usługi. Czasami stosuje się wobec nich określenie „konsjerż”.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019