baner_glowna

Rekrutacja otwarta

na wyjazdy mobilnościowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
baner_glowna

Badamy, diagnozujemy potrzeby, wdrażamy rozwiązania dla
instytucji i biznesu

Dowiedz się więcej poniżej

Działamy od 2006 roku

Czym się zajmujemy

O nas

Przeczytaj broszurę o naszej działalności

Szkolenia

Nasza oferta szkoleniowa

Doradztwo

W zakresie zarządzania projektami

Badania społeczne

Analiza rynku pracy, danych i prognozowanie gospodarcze

Akredytacja Erasmus+ na lata 2023 - 2027

Sektor Edukacji Dorosłych

Cztery grupy docelowe: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, osoby w wieku 50+, kadra trenerska i organizacyjna Centrum Dobre Kadry

Rekrutacja

Od 18.07.2024 r. uruchomiona została rekrutacja osób z niepełnosprawnością intelektualną do projektu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Certyfikat MSUES

Posiadamy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Znak jakości został przyznany na podstawie wyników audytu zewnętrznego i jest ważny do dnia 17.10.2026 r.

Zapraszamy do współpracy

Zaufali nam

Na tym etapie wspólnie z klientem określamy czego głównie chcemy dowiedzieć się z badania, stawiamy pytania badawcze, formułujemy hipotezy, itp. Przykładowymi celami badania mogą być: zrozumienie zjawiska społecznego, pozyskanie opinii nt. określonej grupy społecznej, pomiar zmian w czasie i wynikające z tych zmian trendy w przyszłości, przegląd dotychczas stosowanych rozwiązań.

Głównym celem tego etapu jest określenie metodyki badania. Decyzje dotyczą takich kwestii, jak: rodzaj badania (np. desk research, badanie jakościowe, badanie ilościowe), metoda zbierania danych i informacji (np. analiza treści, badania kwestionariuszowe, wywiady), próba badawcza (charakter analizowanych dokumentów, rodzaj respondentów, wielkość próby badawczej.)

Zgodnie z przyjętą metodyką badania przygotowujemy odpowiednie narzędzia badawcze. Nasza oferta obejmuje zarówno przygotowanie narzędzi do prowadzenia badań w oparciu o dane wtórne (np. badań desk research, analiz bazujących na danych statystycznych), jak i dane pierwotne (np. kwestionariusze badawcze, scenariusze wywiadów).

W etapie tym zbieramy niezbędne dane i informacje. W zależności od przyjętej metodyki korzystamy w różnych źródeł danych. W przypadku badań wtórnych mogą to być np. raporty, publikacje, opracowania, oficjalne dane statystyczne, w przypadku badań pierwotnych będą to dane i informacje pozyskane od respondentów.

Analiza ma na celu odpowiedź na postawione pytania badawcze. Stosujemy różne metody analiz jakościowych i ilościowych. W przypadku analiz ilościowych bazujemy w zależności od potrzeb na metodach podstawowych (np. statystyki opisowe, analiza korelacji), jak i zaawansowanych (np. modelowanie ekonometryczne, modelowanie równań strukturalnych).

Wyniki badania są prezentowane w formie raportu. Podstawowymi elementami raportu są: opis metodyki badawczej, charakterystyka próby badawczej, wyniki analiz wraz z ich interpretacją, wynikające z badania wnioski i rekomendacje. Na życzenie klienta możemy wzbogacić raport o dodatkowe elementy (np. uzasadnienie problemu badawczego, uzasadnienie wybranej metodyki badania).

Proces

Badania społeczne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i zespół wykwalifikowanych specjalistów w obszarze badań społecznych. Zrealizowaliśmy wiele projektów badawczych na własne potrzeby oraz na zlecenie klientów. Rozumiemy, że każde badanie jest inne, ma swoje unikalne cele i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego nasza oferta jest elastyczna i może być dostosowana do specyficznych potrzeb.

Oferujemy szeroki zakres usług badawczych. Nasze usługi obejmują między innymi:

 • badania desk research
 • badania jakościowe
 • badania ilościowe
 • analizę danych
 • prognozowanie
 • przygotowanie raportów i rekomendacji.

Realizujemy kompleksowe projekty badawcze, możemy również współpracować w ramach wybranych etapów procesu badawczego. Etapy te obejmują:

 1. Określenie celów badania.
 2. Projektowanie badania.
 3. Opracowanie narzędzi badawczych.
 4. Realizację badania.
 5. Analizę pozyskanych danych i informacji.
 6. Przygotowanie raportu podsumowującego badanie.

Na życzenie klienta możemy udostępnić przykłady naszych wcześniejszych projektów badawczych oraz ich efekty (raporty, publikacje, opracowania).

32
+

Projektów

9
+

mln EUR

2500
+

Uczestników

Poznaj nasz zespół

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Założycielka i Prezes Zarządu

Urszula Załuska

Założycielka i Wiceprezes Zarządu

Żeneta Jaworska

Specjalistka ds. projektów unijnych

Ida Bednarczyk

Specjalistka ds. finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych

Rekomendacja

Dolnośląscy pracodawcy

Rekomendujemy szkolenia realizowane przez centrum Dobre Kadry. Trenerzy wykazali się zarówno bardzo dobrą znajomością realizowanych tematów, jak i świetnymi metodami pracy z grupą o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności. Szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym.

Referencje: 1, 2, 3, 4

Katarzyna Kiek
Wiceprezes Zarządu
Rekomendacja

HP Park Plaza

Rekomendujemy firmę Dobre Kadry jako wiarygodnego i rzetelnego partnera przy realizacji projektów szkoleniowych podnoszących kompetencje pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej.

Sposób organizacji projektu oraz wysoka jakość usług szkoleniowych i doradczych prowadzonych przez personel firmy zasługuje na rekomendację i upowszechnienie wśród innych podmiotów.

Referencje: 1, 2, 3

Dariusz Serwatka
Z-ca Dyrektora Hotelu ds. Gastronomii
Rekomendacja

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za umożliwienie nam udziału w projekcie. Zdobyta wiedza i umiejętności są niewątpliwie przydatne w codziennej pracy. Proponowane aktywności odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym. Rekomendujemy współpracę z Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. w obszarze szkoleniowo-doradczym.

Referencje: 1, 2

Mirosława Krynicka-Woźniak
Prezes Zarządu
Rekomendacja

IMAS International Sp. z o. o.

Efektem szkoleń jest większa otwartość firmy na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością oraz większe zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnością przez współpracowników. Rekomendujemy szkolenia realizowane przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. W przyszłości, jeśli będzie możliwość skorzystania z podobnych szkoleń na pewno będziemy zachęcać do udziału w nich naszych pracowników i współpracowników.

Referencje: 1, 2, 3

Jerzy Prokopiuk
Prezes Zarządu
Rekomendacja

Urząd Miejski w Świętochłowicach

Wiedza jaką pozyskaliśmy dzięki szkoleniom w obszarze pracy z osobami o szczególnych potrzebach, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także pracy z wymagającym klientem, jest obecnie wykorzystywana w codziennej pracy. Uczestnicy szkoleń bardzo pozytywnie wyrażali się na temat zakresu wiedzy jak została im przekazana podkreślając jednocześnie wykwalifikowaną kadrę, która je prowadziła. Szkolenie z zakresu kultury języka i jej zastosowania w praktyce, dzięki wykładom, a także zajęciom praktycznym, umożliwiło przyswojenie zasad, których urzędnicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przestrzegają w komunikowaniu się z interesariuszami.

Referencje

Sławomir Pośpiech, z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
Rekomendacja

Powiat Pszczyński

Firma posiada odpowiednie narzędzia i kompetencje podparte praktyką oraz niezbędną wiedzą teoretyczną. Zespół „Dobrych Kadr” to solidni, sumienni i merytorycznie przygotowani ludzie, którzy swoją prace wykonują z pasją i zaangażowaniem.

Z całą pewnością możemy polecić firmę Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. jako merytorycznego, solidnego i pewnego partnera w organizacji projektów, szkoleń i badań.

Referencje

Barbara Bandoła
Starosta
Rekomendacja

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie

Rekomendujemy szkolenia realizowane przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły nam na lepszą współprace zarówno z uczniami z niepełnosprawnością, jak i ich rodzicami i opiekunami. Pozwoliły także na lepsze przygotowanie miejsca pracy dla potencjalnych współpracowników z niepełnosprawnością.

Referencje: 1, 2, 3

Edyta Ziemba
Wicedyrektor szkoły
Rekomendacja

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rekomendujemy współpracę z Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. w obszarze szkoleniowo-doradczym. Trenerzy wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu oraz wysokimi kompetencjami z zakresu dzielenia się wiedzą.

Referencje: 1, 2

dr Jolanta Bernais
Dyrektor Biura Rozwoju Kadr

Zapraszamy do kontaktu