Agnieszka Pietrus-Rajman

Absolwentka filologii germańskiej i niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim, certyfikowany trener biznesu (Certyfikat Moderator Sp. z o.o.), facylitator (Certyfikat APMG InternationalFacilitation) i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest absolwentką Szkoły Trenerów, Szkoły Tutorów i Mistrzów, Akademii Studiów Międzykulturowych (Uniwersytet Beyreuth w Niemczech) oraz Akademii Zarządzania i Ekonomii (Drezno/Niemcy). W latach 2000-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Programów Unii Europejskiej. Zrealizowała szereg projektów międzynarodowych w ramach programów unijnych, a także szkoleń i warsztatów z zakresu biznesu międzynarodowego dla przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i instytucji dotyczących komunikacji międzykulturowej, różnic kulturowych, negocjacji, korespondencji biznesowej, mentoringu i motywacji. Autorka i współautorka serii artykułów na temat międzynarodowego rynku pracy, programów szkoleniowych, a także podręczników i pomocy dydaktycznych do nauczania języka niemieckiego. Jest certyfikowanym egzaminatorem Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego, otrzymała Europejski Znak Innowacyjności (European Language Label) w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Wieloletnia, wszechstronna współpraca z Firmą zarówno w zakresie desk research w obszarze problematyki rynku pracy (głównie źródła niemiecko- i niderlandzkojęzyczne), działań szkoleniowych zorientowanych na podnoszenie kompetencji językowych i interkulturowych, a przede wszystkim w obszarze wypracowywania nowych rozwiązań na rzecz kształcenia osób dorosłych. Dla Spółki osoba niezastąpiona.

[su_quote]Współpraca z Centrum badawczo-szkoleniowym Dobre Kadry daje mi możliwość uczestniczenia w nowoczesnych i innowacyjnych przedsięwzięciach oraz realizowanych procesach badawczych. W zespole kompetentnych ludzi mogę nie tylko stale doskonalić swój warsztat i metody pracy, ale przede wszystkim rozwijać kompetencje i umiejętności zawodowe. Interdyscyplinarny charakter zdobywanych doświadczeń umożliwia wykorzystanie efektu synergii w kolejnych obszarach działania. Praca z odmiennymi od dotychczasowo mi znanych grup docelowych rozbudza ciekawość poznawczą i rozwija kreatywność. Skłania mnie do poszukiwania nietypowych i efektywnych rozwiązań, daje możliwość wdrażania własnych wizji i pomysłów, a co najważniejsze stwarza szansę na autorefleksję i samodoskonalenie. Kontakty z partnerami ponadnarodowymi pozwalają mi poznać odmienny kulturowo sposób myślenia, zrozumieć inną perspektywę działania i inny styl pracy. Szeroki horyzont podejmowanych działań pozwala eksplorować nowe obszary wiedzy, mierzyć się z nowymi zadaniami i czerpać satysfakcję z osiąganych efektów. Centrum badawczo-szkoleniowe Dobre Kadry wyróżnia profesjonalizm i cechują wysokie standardy jakości, co pozwala czerpać energię i motywację do podejmowania nowych wyzwań. [/su_quote]

Sylwia Anna Wrona

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarzadzania. Wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu, tutor akademicki, facylitator procesów zespołowych (APMG InternetionalFacilitation; 04248120-01-3RDC), moderator Design Thinking. Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Szkoły Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense), Akademii Dyplomatycznej – kurs Protokół Dyplomatyczny (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych MSZ). Autorka/ współautorka ponad 80 publikacji i ekspertyz z obszaru marketingu i zarządzania oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych. Współautorka książki „Kreowanie marki korporacyjnej„. 
Pracę naukową i dydaktyczną łączy z praktyką świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania marketingowego (analizy rynku, badania jakościowe, plany marketingowe) oraz zarządzania marką (strategie marki, strategie komunikacji). Prowadzi warsztaty strategiczne oraz szkolenia m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, kreatywnego myślenia (treningi kreatywności), projektowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking, projektowania doświadczeń (UXD – User Experience Design) oraz zespołowego rozwiązywania problemów w oparciu o autorską (Zespół DK) metodę pracy projektowej LIFT – Learning in Facilitated Teams.

[su_quote]

Z Dobrymi Kadrami współpracuję nieprzerwanie od 2010 roku jako badacz (moderator badań jakościowych), współautor publikacji, autor programów szkoleniowych, trener oraz facylitator procesów zespołowych. W tym czasie brałam udział m.in. w takich projektach, jak: „Profesjonalizm podstawą sukcesu w hotelarstwie i gastronomii”, „Silver Team czyli potęga doświadczenia”, „Spróbujmy się zrozumieć. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób Głuchych.”, „Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.”, „DEAF WORK. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych”, „Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększenia dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie.”, „Integracja i edukacja międzykulturowa we Wrocławiu. Inny nie znaczy gorszy.”, „LIFT – Learning in Facilited Teams”.

Z każdym kolejnym projektem coraz mocniej doświadczam, że nie ma rzeczy niemożliwych – nawet w trudnych obszarach – jeśli czegoś naprawdę się chce, mocno w to wierzy i ma wsparcie zgranego zespołu. Zespół Dobrych Kadr tworzą ludzie zaangażowani, pełni pasji, którzy z wytrwałością dążą do wyznaczonych celów i spełniają swoje marzenia. To osoby oddane idei lifelong learning, ciekawe świata, otwarte na nowe wyzwania. Każdy z nas jest inny – wyjątkowy, spogląda na tę samą sprawę z właściwej dla siebie perspektywy i w tym jest ogromna wartość. W takim zespole możemy w sposób świadomy rozwijać swoje kompetencje i urzeczywistniać pomysły, które rodzą się w naszych głowach. Odkrywamy radość wzajemnej inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń, a pozytywny feedback od uczestników projektów daje nam olbrzymią satysfakcję i poczucie sensu. Cieszę się, że mogę być częścią tego zespołu i współtworzyć wysoką jakość na rynku usług badawczych i szkoleniowych.[/su_quote]

 

Beata Pachnowska

Doktorat psychologii społecznej, absolwentka studiów MBA. Absolwent szkoleń z zakresu zarządzania projektami (certyfikat IPMA D, SCRUM). Badacz rynku i opinii społecznej. Od 1995 r. Wiceprezydent i współwłaściciel IMAS International – firmy zajmującej się badaniami rynku. W przeszłości adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Psychologii. Obecnie współpracuje z uniwersytetami we Wrocławiu (wykłady i ćwiczenia z zakresu psychologii społecznej i konsumenckiej, badania opinii społecznej studentów 1, 2 i 3 stopnia). Zaangażowana w projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Dobre Kadry, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Wrocławski) i Life + (Fundacja Zrównoważonego Rozwoju). Opracowuje szkolenia LLL w różnych obszarach. Autor i promotor projektów badawczych dla klientów polskich i międzynarodowych, z licznymi publikacjami naukowymi skierowanymi również do ogółu społeczeństwa. Aktywny moderator badań jakości i foresightu, trener młodej kadry naukowej i członek PTBRiO oraz ESOMAR.

Wieloletnia współpraca z Firmą przede wszystkim w obszarze przygotowywania narzędzi oraz organizacji i prowadzenia badań pierwotnych (jakościowych i ilościowych).

 

Patrycja Spychalska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Kulturoznawstwa. Ukończyła również kurs protokołu dyplomatycznego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Pracuje jako menedżer ds. public relations i scenarzystka filmów telewizyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i zarządzaniu kampaniami informacyjnymi z wykorzystaniem mediów tradycyjnych, a także cyfrowych. Pracowała i realizowała projekty dla firm i instytucji publicznych (Parlament Europejski, Komisja Europejska, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski Wrocławia i inne). Prowadziła szkolenia z zakresu komunikacji zewnętrznej i przygotowywania kampanii reklamowych z uwzględnieniem kontekstów kulturowych. Brała udział w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (firma „Dobre Kadry” i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Zrealizowała szereg warsztatów z zakresu relacji kulturowych, public relations i reklamy. Współpracuje z firmą Dobre Kadry przede wszystkim w zakresie przygotowywania rozwiązań z obszaru komunikacji, a także prowadzenia szkoleń z zakresu komunikacji i samorozwoju.

 

Alina Butkiewicz

Filolog języka polskiego i logopeda wczesnokliniczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu. Certyfikowany lektor języka polskiego jako obcego. Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących. Wieloletni pracownik i terapeuta w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Polskim Związku Głuchych we Wrocławiu. W okresie od stycznia 2013 do grudnia 2016 kierownik Ośrodka. Ukończyła kursy języka migowego (I, II, III stopnia dla służb społecznych),  kurs PJM (poziom A1). Terapeuta metody Warnkego. Od listopada 2010 rok u pełni funkcję Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka i współautorka artykułów i publikacji z zakresu diagnozy i rehabilitacji  osób z wadą słuchu oraz Głuchych na rynku pracy i Kultury Głuchych. Zrealizowała szereg projektów międzynarodowych w ramach programów unijnych, a także szkolenia i warsztaty z zakresu Kultury Głuchych i możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Szkoli dorosłe osoby z wadą słuchu w zakresie wymagań rynku pracy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu. Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie osób z niepełnosprawnością i Głuchych.

 

Agnieszka Reisch-Radaczyńska

Pedagog specjalny i surdologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany tłumacz języka migowego.  Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących. Wieloletni pracownik i terapeuta w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Polskim Związku Głuchych we Wrocławiu. Wykładowca języka migowego, surdologopedii i pedagogiki specjalnej. Terapeuta metody Warnkego. Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie osób z niepełnosprawnością i Głuchych. Tłumacz języka migowego i wykładowca podczas szkoleń dla pracodawców.

 

Agnieszka Zając

Specjalista w zakresie surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Certyfikowany tłumacz i wykładowca języka migowego. Jest osobą Głuchą. Jej pasją jest język migowy, jej pierwszy język. Bardzo dobrze rozumie swoich uczniów i wychowanków jako nauczyciel w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Wierzy, że Głusi mogą wszystko – oprócz słyszenia. Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie kultury osób Głuchych. Tłumacz języka migowego.

 

Agnieszka Dramińska

Absolwentka Wydziału Nauk Filologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bibliotekarz naukowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ponad 20 letnim stażem. Podczas pracy w Oddziale Informacji Naukowej, Oddziale Informacji Ekonomicznej oraz Oddziale Zasobów Otwartej Nauki nabyła umiejętności efektywnego, skutecznego oraz sprawnego wyszukiwania informacji w zasobach naukowych oraz zasobach Internetu. Doświadczenie w obsłudze naukowych baz danych oraz baz informacji publicznej wykorzystuje prowadząc szkolenia w środowisku akademickim dla kadry naukowej oraz studentów.

 

Karol Łopaciński

Doktor, adiunkt i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, autor ponad 40 publikacji naukowych. Kierownik i wykonawca w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych. Wieloletni nauczyciel akademicki, jak również szkoleniowiec w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, analizie danych i komunikacji zdalnej. Współorganizator oraz prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Główne obszary jego zainteresowań naukowych związane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w działalności marketingowej przedsiębiorstw. W szczególności zajmuje się badaniami w zakresie skuteczności promocji internetowej, wykorzystania mediów społecznościowych i technologii mobilnych w marketingu oraz rozwoju elektronicznych rynków usług. Członek Rady ds. Nauczania na Odległość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z firmą Dobre Kadry współpracuje przede wszystkim w zakresie prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorstw oraz opracowywania materiałów edukacyjnych.

 

Dorota Wójcik – Hetman

Nauczyciel z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej. Od 18 lat dyrektor Szkoły Podstawowej i Przedszkola we Wrocławiu. Nauczyciel i wychowawca. Opracowała i wdrożyła wiele warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. Autorka i współautorka innowacyjnych programów edukacyjnych dla uczniów. Jako dyrektor szkoły utrzymuje wysoki poziom edukacji, zachęcając nauczycieli do korzystania z innowacyjnych i kreatywnych form i metod pracy z uczniami. Ma bardzo dobrą znajomość środowiska nauczania. Z Centrum Dobre Kadry współpracuje od 2009 roku. Koordynator współpracy ze szkołami w ogólnopolskim projekcie Ekologia. Mentor w projekcie Nauka i technologia dla żywności. Współpraca z Firmą przede wszystkim w ramach aktywności dedykowanych sektorowi oświaty. Współautorka wielu rozwiązań w projektach innowacyjnych z obszaru metodyki nauczania w interdyscyplinarnym zespole.

 

Eleonora Żmijowska-Wnęk

Nauczyciel dyplomowany matematyki, doradca metodyczny, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Organizator szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Autorka/współautorka interdyscyplinarnych, innowacyjnych programów nauczania. Autorka i koordynator długofalowych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Inicjator i koordynator przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych we współpracy z wrocławskimi szkołami wyższymi (długofalowe projekty w ramach EFS skierowane do nauczycieli i uczniów na różnych etapach edukacyjnych wdrożone na terenie całego kraju). Współpraca z Firmą przede wszystkim w ramach aktywności dedykowanych sektorowi oświaty. Współautorka wielu rozwiązań w projektach innowacyjnych z obszaru metodyki nauczania w interdyscyplinarnym zespole.

 

Stanisława Socha

Nauczyciel dyplomowany matematyki, posiadający doświadczenie w zakresie doradztwa metodycznego, wieloletni dyrektor szkół wrocławskich w tym międzynarodowych, współtwórca MYP w polskiej szkole publicznej i współtwórca szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, ekspert z matematyki, informatyki i zarządzania oświatą wpisany na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, wieloletni przewodniczący komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Organizator i prowadzący szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w tym dyrektorów szkół. Inicjatorka lub współautorka licznych innowacji organizacyjnych,  programowych i metodycznych w zakresie edukacji i wychowania.  Autorka i koordynatorka interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych w tym różnych przedsięwzięć realizowanych we współpracy z wrocławskimi szkołami wyższymi i innymi instytucjami.

 

Aneta Watemborska

Z wykształcenia nauczycielka, dodatkowo trener – szkoleniowiec, doradca zawodowy i ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła wiele kursów i studiów podyplomowych, m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu „Praktyka Zarządzania Projektami Unijnymi”, kurs „Naucz się uczyć innych” i posiada Certyfikat Trenera I stopnia, a także Certyfikaty udziału w programie badawczym Wykorzystanie funduszy europejskich przez polskie szkoły w latach 2008 – 2009 – perspektywa 2010 – 2011 oraz Certyfikat ukończeniu kursu Fundusze europejskie dla szkół 2010 – 2011 wg zasad ustalonych przez MEN. Zajmuje się edukacją i rozwojem osób dorosłych w tym nauczycieli i dyrektorów szkół.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z EFS, realizatorka i koordynatorka wielu projektów unijnych. Autorka innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Droga ucznia do sukcesu” i współautorka programu nauczania „Nauka i technologia dla żywności”.

 

Magdalena Gruza-Krzyżanowska

Doktorat psychologii klinicznej, psycholog, psychoonkolog, konsultant psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Zawodowo związana z opieką paliatywną. Zajmuje się także terapią i wsparciem osób w kryzysie oraz pracą z żałobą. Współpracowała m.in. z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, a także Uniwersytetem Wrocławskim. Prowadzi szkolenia w zakresie praktycznej psychologii klinicznej, psychologicznych zagadnieniach w onkologii oraz geriatrii, a także kształcenia umiejętności miękkich (m.in. komunikatywności i umiejętności pracy w grupie, motywowania, zarządzania czasem, emocjami, a także radzenia sobie ze stresem).

Prowadzi szkolenia z takich obszarów jak: komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z emocjami, zarządzanie czasem, praca z klientem „trudnym” (klient agresywny, roszczeniowy, bierny), przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, a także w zakresie psychologii klinicznej: praca z osobą przewlekle chorą (dla opiekunów oraz osób pracujących z pacjentami), wsparcie opiekunów osób starszych i dementywnych, radzenie sobie z lękiem, depresją i żałobą. Z Firmą współpracuje w ramach projektu Time2Grow oraz Go4FutureSkills.

 

Marek Pauka

Pracownik Katedry Finansów UE we Wrocławiu, z pasją łączy praktykę finansów z dydaktyką i badaniami naukowymi; ukończył Szkołę Trenerów i Szkołę Tutorów-Mistrzów (Moderator), Szkołę Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense) oraz liczne szkolenia wspierające proces uczenia się osób dorosłych (Design Thinking, Action Learning, wystąpienia publiczne, emisja głosu); tutor w ramach projektu BIPS (www.bips.ue.wroc.pl), łączącego uczenie się z praktyką; pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych z obszaru finansów (m.in. Dyrektor Finansowy, Warsztat Analityka Finansowego). Prowadzi badania naukowe dotyczące asymetrii informacji na rynkach giełdowych (akcji i obligacji). Prowadzi szkolenia, w tym indywidualne z top menedżerami, stosując zasady, że „finanse są łatwe” i że „finanse są zbyt poważne, żeby mówić o nich tylko poważnie”. Przenosi narzędzia Pozytywnej dyscypliny J. Nelsen do szkoleń z dorosłymi, a elementy Teorii ograniczeń E. M. Goldratta do edukacji dziecięcej. Wykorzystuje praktyczne doświadczenia swoje i grupy, skojarzenia i krótkie historie z życia, aby przybliżać skomplikowane zagadnienia.  Obszary szkoleniowe i doradcze: analiza finansowa (np. badanie kondycji finansowej, zdolność do wypłaty dywidend, zdolność do spłaty długu, zastosowanie rachunku przepływów pieniężnych); opłacalność finansowa inwestycji (pozyskiwanie finansowania); wyceny przedsiębiorstw; zarządzanie finansami dla menedżerów niefinansowych, MS Excel w finansach.

 

Alicja Grześkowiak

Życie zawodowe związała z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Zastosowań Matematyki, w Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych. Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Prace badawcze koncentrują się wokół zastosowań metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych. Opublikowała ponad pięćdziesiąt artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także współautorką ponad dwudziestu publikacji. Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych, rozwojowych i międzynarodowych. Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych  krajowych i zagranicznych prezentując rezultaty badań. Prowadzi zajęcia dydaktyczne obejmujące swą tematyką analizę i wizualizację danych, w tym z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania statystycznego. Jest współautorką podręczników akademickich. Ukończyła Szkołę Trenerów i Szkołę Tutorów-Mistrzów uzyskując certyfikat trenera biznesu.

Głównym obszarem Jej zainteresowań badawczych są zjawiska społeczno-ekonomiczne w ujęciu ilościowym, w szczególności procesy edukacyjne, tematyka dotycząca kapitału ludzkiego, kompetencji i ich rozwoju, jakości życia, problematyka rynku pracy oraz zróżnicowania regionalnego. W pracy naukowej wykorzystuje zaawansowane metody statystyczne i ekonometryczne oraz różnorodne techniki wizualizacji danych. Szczególną uwagę poświęca analizie wielowymiarowej oraz zaawansowanym metodom wizualizacji. W pracy wykorzystuje m.in. oprogramowanie R dające szerokie i nieustająco rozwijane możliwości analityczne.

Aktywność w Firmie koncentruje się na pracach badawczych w ramach diagnozy potrzeb a także szkoleniach z obszaru analizy danych oraz zastosowań zaawansowanych metod statystyczno – ekonometrycznych. Obecnie współpraca w ramach projektu Go4FutureSkills oraz realizacji komercyjnych zleceń badawczych.

 

Marek Kośny

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką kształtowania się poziomu dochodów, ich nierówności, opodatkowania a także sytuacji ekonomicznej i bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Opublikował na ten temat dwie monografie naukowe (Podatki a dobrobyt społeczny oraz Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin) oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych i ekspertyz dla instytucji krajowych i zagranicznych. Odbył staże badawcze na Università degli Studi di Milano, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research oraz Bar Ilan University. Jest członkiem Society for Economic Measurement (SEM) oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu metod ilościowych (w tym statystyka i badania operacyjne), obsługi logistyki w systemie SAP ERP, zarządzania projektami w MS Project oraz programowania w VBA.

 

Tomasz Kubacki

Filolog, lektor i tłumacz języka hiszpańskiego (teksty ogólne, ekonomiczne, prawne), pilot wycieczek (kraje Europy południowo-zachodniej), a także rezydent turystyczny (Hiszpania).  Od wielu lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Praktyk, ponad 20 lat uczy zawodowo praktycznego języka hiszpańskiego i fakt ten determinuje zakres Jego zainteresowań: jak uczyć, by słuchacze rozumieli? Jak uczyć, by zapamiętywali? Jak uczyć, by samemu nie popaść w melancholię lub, co gorsza, wypalić się zawodowo? Reasumując, jak uczyć skutecznie?

Jak sam mówi: Uczęszczał do socjalistycznej szkoły podstawowej, liceum doby przemian a w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia ukończył Filologię Romańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Podyplomowo przygotowywał się do zawodu nauczyciela na Kwalifikacyjnych Studiach Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto wielokrotnie uczestniczył w kursach i szkoleniach doskonalących, organizowanych dla nauczycieli języka hiszpańskiego w kraju i za granicą. Zajęło mu to około 200 dni.

W Firmie współpracuje w ramach projektów szkoleniowych zorientowanych na kompetencje językowe. Ma świetny kontakt z grupą, potrafi skutecznie zachęcić do nauki języka hiszpańskiego.