Ida Bednarczyk

   Ida Bednarczyk

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowość i kontrola finansowa oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczka projektów wymiany w ramach Programu Leonardo da Vinci. Międzynarodowa praktyka zawodowa – potwierdzenie kompetencji zawodowych w ramach Europass-Mobilność. Specjalista ds. finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansowym i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Centrum Dobre Kadry i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Nadzór nad poprawnością rozliczeń finansowych i księgowych projektów mobilności – Leonardo da Vinci i Erasmus +. Łącznie od 2007 r. rozliczonych 37 projektów. Prowadzenie szkoleń z zakresu rozliczania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zna się świetnie na tym co robi. W Firmie odpowiada za wszelkie kwestie finansowo – księgowe.