O nas

Nasze wieloletnie doświadczenie

na rynku usług badawczych i szkoleniowych łączy się z merytorycznym przygotowaniem zespołu. Posiadamy odpowiednie narzędzia i kompetencje podparte praktyką oraz niezbędną wiedzą teoretyczną.

Badania, doradztwo, szkolenia

oferujemy usługi ewaluacyjne i badawcze w zakresie analizy rynku pracy, analizy danych i prognozowania gospodarczego oraz diagnozy potrzeb szkoleniowych. Oferujemy narzędzia wspomagające kształtowanie wizerunku firm i osób publicznych.

Ważnym elementem jest dla nas współpraca z placówkami edukacyjnymi

Dzięki temu wypracowaliśmy dobre rozwiązania pedagogiczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.

Realizowane od 2006 roku projekty

w których korzystaliśmy z najlepszych praktyk międzynarodowych, wprowadziły na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań, będących wynikiem prac naszych ekspertów.

Modelowo i holistycznie traktujemy osiągnięcia naukowe

z zakresu ekonomii, psychologii, badań marketingowych i socjologicznych czy teorii kultury. Dostarczamy najlepszych instrumentów służących do podnoszenia kompetencji kluczowych, indywidualnego rozwoju, poprawy pracy zespołowej, jak również przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Prowadzimy działania związane z przygotowywaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich

W obszarze pozyskiwanych przez nas projektów istotne miejsce zajmują inicjatywy ukierunkowane na wspieranie osób mających problemy na rynku pracy, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Nasz Zespół

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Założycielka i Prezes Zarządu

Urszula Załuska

Założycielka i Wiceprezes Zarządu

Żeneta Jaworska

Specjalistka ds. projektów unijnych

Ida Bednarczyk

Specjalistka ds. finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych

Xymena Dombrowska

Specjalistka administracyjno-biurowa

Beata Pachnowska

Ekspertka

Alina Butkiewicz

Ekspertka

Tomasz Kubacki

Ekspert

Piotr Ciotucha

Ekspert

Marcin Rachtan

Ekspert

Aneta Watemborska

Ekspertka