Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku usług badawczych i szkoleniowych łączy się z merytorycznym przygotowaniem zespołu. Posiadamy odpowiednie narzędzia i kompetencje podparte praktyką oraz niezbędną wiedzą teoretyczną.
Realizowane od 2006 roku projekty, w których korzystaliśmy z najlepszych praktyk międzynarodowych, wprowadziły na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań, będących wynikiem prac naszych ekspertów.
Badania, doradztwo, szkolenia – oferujemy usługi ewaluacyjne i badawcze w zakresie analizy rynku pracy, analizy danych i prognozowania gospodarczego oraz diagnozy potrzeb szkoleniowych. Oferujemy narzędzia wspomagające kształtowanie wizerunku firm i osób publicznych.
Modelowo i holistycznie traktujemy osiągnięcia naukowe z zakresu ekonomii, psychologii, badań marketingowych i socjologicznych czy teorii kultury. Dostarczamy najlepszych instrumentów służących do podnoszenia kompetencji kluczowych, indywidualnego rozwoju, poprawy pracy zespołowej, jak również przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
Ważnym elementem jest dla nas współpraca z placówkami edukacyjnymi. Dzięki temu wypracowaliśmy dobre rozwiązania pedagogiczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.
Prowadzimy działania związane z przygotowywaniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich. W obszarze pozyskiwanych przez nas projektów istotne miejsce zajmują inicjatywy ukierunkowane na wspieranie osób mających problemy na rynku pracy, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami.

Dorota Kwiatkowska - Ciotucha

założycielka i Prezes Zarządu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, inżynier. Współautorka wszystkich projektów realizowanych przez firmę. Od 1998 r. kierownik ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i szkoleniowych. Ekspert ds. oceny ex post w programie Leonardo da Vinci. Od 2008 r. ekspert ...

Urszula Załuska

założycielka i Wiceprezes Zarządu, doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Współautorka wszystkich projektów realizowanych przez firmę. Olbrzymie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy, ewaluacji i zarządzania projektami. Ekspert ds. oceny ex post programu LdV. Rozległe doświadczenie w ocenie działań ...
Założenie i prowadzenie Firmy, a przede wszystkim praca na rzecz realizowanych tutaj projektów dała nam niezależność i nieograniczone wręcz możliwości praktycznej realizacji działań na rzecz różnych grup docelowych. Dzięki założeniu Spółki możemy aplikować o środki na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością czy wsparcia starszych grup wiekowych, możemy działać na rzecz podnoszenia jakości nauczania czy nowych trendów na rynku pracy. Możemy zapraszać do współpracy ciekawych, mądrych ludzi o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu i wypracowywać z nimi nowe, skuteczniejsze rozwiązania, najczęściej z wykorzystaniem dobrych europejskich praktyk. To trudna praca ale daje mnóstwo satysfakcji. Kiedy w 2006 r. wspólnie zdecydowałyśmy się na założenie firmy szkoleniowo – badawczej miałyśmy wiele obaw i wątpliwości i balast kilkunastu lat pracy naukowo – dydaktycznej i projektowej na dużej publicznej uczelni. Wiemy, że była to decyzja słuszna, chociaż w Polsce model łączenia pracy naukowej na uczelni z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa nie jest dobrze postrzegany, zwłaszcza przez władze uniwersyteckie, o czym same przekonałyśmy się wielokrotnie. Szkoda, bo zdobyte w ten sposób doświadczenie jest wręcz bezcenne.

Ida Bednarczyk

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończone Studia Podyplomowe Rachunkowość i kontrola finansowa oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczka projektów wymiany w ramach Programu Leonardo da Vinci. Międzynarodowa praktyka zawodowa ...

Żeneta Jaworska

absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 2000 r. trener w obszarze MS Office i MS Project. Certyfikat facylitatora – Certyfikat APMG International™ Facilitation. Bogate doświadczenie w przygotowaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu warsztatów komputerowych dedykowanych przedstawicielom różnych grup społecznych ...

Xymena Dombrowska

Studentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek fizjoterapia, aktualnie na V roku studiów. Od 2019 r. pracownik administracyjno-biurowy Centrum, osoba odpowiedzialna za rekrutację uczestników oraz organizacyjną stronę szkoleń. Indywidualne podejście, komunikatywność i zrozumienie pozwalają na zmotywowanie nowych osób do uczestniczenia w szkoleniach.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019