Warsztaty skierowane są do pracowników firm/przedsiębiorstw i instytucji, którzy zatrudniają lub planują zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością. Znajomość specyfiki różnych niepełnosprawności daje im szansę i możliwość przygotowania oferty i stanowiska pracy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami osób z trudnościami, właściwego zinterpretowania ich zachowania i komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów.

PROWADZĄCE:  Alina Butkiewicz – specjalista surdologopedii, logopeda wczesnokliniczny, filolog języka polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu. Certyfikowany lektor języka polskiego jako obcego. Wykładowca surdologopedii na wrocławskich uczelniach. Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących.

Agnieszka Reisch- Radaczyńska – specjalista surdologopedii, pedagog specjalny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany tłumacz języka migowego. Posługuje się IS (International Sign). Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących. Wykładowca języka migowego.

Tytuł

Osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy i przestrzeni publicznej, savoir- vivre

Czas trwania:

6 h

Miejsce:

ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- potrafi wykorzystać wiedzę w celu nawiązania właściwej relacji z osobą z różnymi barierami i trudnościami
- dysponuje umiejętnością zidentyfikowania i zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością
- posiada wiedzę o sposobach właściwej komunikacji i zasadach dobrego zachowania wobec osób z różnymi barierami i trudnościami 
- jest świadomy wpływu własnej postawy i zachowania na relację pracownik/ współpracownik ze szczególnymi potrzebami — pracodawca/ współpracownik

Adresaci szkolenia:

Warsztaty skierowane są do pracowników firm/przedsiębiorstw i instytucji, którzy zatrudniają lub planują zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością. Znajomość specyfiki różnych niepełnosprawności daje im szansę i możliwość przygotowania oferty i stanowiska pracy zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami osób z trudnościami, właściwego zinterpretowania ich zachowania i komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów.


Program:

Osoby z trudnościami/ barierami ze słyszeniem
Osoby z trudnościami/ barierami z widzeniem
Osoby z trudnościami/ barierami z poruszaniem się
Osoby z trudnościami intelektualnymi oraz osoby ze spektrum autyzmu.

Program realizowany jest w formie warsztatów, podczas których uczestnicy wchodzą w rolę osoby z niepełnosprawnością, wykonują ćwiczenia, pozwalające zrozumieć trudności i możliwości osób z niepełnosprawnością. Pod okiem doświadczonych trenerów słuchacze mają możliwość kształtowania i podnoszenia swoich umiejętności komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością, otwartości i elastycznego reagowania na ich życzenia i potrzeby, jak również uwzględnienia różnic, w tym kulturowych, do optymalizacji współpracy z pracownikiem z trudnościami i barierami. Dzięki szkoleniu uczestnicy  będą mieli większą pewność w kontakcie osobami z dysfunkcjami i będą realnie odpowiadać na ich potrzeby.

Prowadzące:

Alina Butkiewicz – specjalista surdologopedii, logopeda wczesnokliniczny, filolog języka polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu. Certyfikowany lektor języka polskiego jako obcego. Wykładowca surdologopedii na wrocławskich uczelniach. Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących. Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Zrealizowała szereg projektów międzynarodowych w ramach programów unijnych, a także szkolenia i warsztaty z zakresu Kultury Głuchych i możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Szkoli dorosłe osoby z wadą słuchu w zakresie wymagań rynku pracy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu. Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie osób z niepełnosprawnością i Głuchych.

Agnieszka Reisch- Radaczyńska – specjalista surdologopedii, pedagog specjalny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany tłumacz języka migowego. Posługuje się IS (International Sign). Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących. Wykładowca języka migowego. Diagnosta i terapeuta zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD). Zrealizowała szereg projektów międzynarodowych w ramach programów unijnych, a także szkolenia i warsztaty z zakresu Kultury Głuchych i możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Szkoli dorosłe osoby z wadą słuchu w zakresie wymagań rynku pracy. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu. Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie osób z niepełnosprawnością i Głuchych. Tłumacz języka migowego i wykładowca podczas szkoleń dla pracodawców.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami wiodących na rynku programów do komunikacji zdalnej takich jak Zoom, Teams oraz Skype. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się oraz przećwiczą najbardziej przydatne funkcje wspomnianych programów, które pozwolą im na wykorzystanie tych aplikacji do  realizacji wybranych zadań za pośrednictwem Internetu, jak również umożliwią sprawną komunikację i współpracę z innymi pracownikami firmy, klientami oraz kontrahentami zewnętrznymi. W związku z tym, uczestnicy nauczą się podczas szkolenia planowania i prowadzenia spotkań w formie wideokonferencji on-line, tworzenia zespołów pracujących w formie rozproszonej, dzielenia się plikami, komunikowania w formie czatu, nagrywania spotkań, zarządzania uczestnikami spotkania itp. Oczekuje się, że uczestnicy szkolenia nabędą użyteczne umiejętności pracy zdalnej, które są szczególnie ważne w dzisiejszych realiach gospodarczych.

PROWADZĄCY: Dr Karol Łopaciński pracuje w Katedrze Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni nauczyciel akademicki, jak również szkoleniowiec w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, analizie danych i komunikacji zdalnej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zastosowania nowoczesnych technologii w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Członek Rady ds. Nauczania na Odległość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tytuł szkolenia: Komunikacja zdalna

Krótki opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami wiodących na rynku programów do komunikacji zdalnej takich jak Zoom, Teams oraz Skype. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się oraz przećwiczą najbardziej przydatne funkcje wspomnianych programów, które pozwolą im na wykorzystanie tych aplikacji do  realizacji wybranych zadań za pośrednictwem Internetu, jak również umożliwią sprawną komunikację i współpracę z innymi pracownikami firmy, klientami oraz kontrahentami zewnętrznymi. W związku z tym, uczestnicy nauczą się podczas szkolenia planowania i prowadzenia spotkań w formie wideokonferencji on-line, tworzenia zespołów pracujących w formie rozproszonej, dzielenia się plikami, komunikowania w formie czatu, nagrywania spotkań, zarządzania uczestnikami spotkania itp. Oczekuje się, że uczestnicy szkolenia nabędą użyteczne umiejętności pracy zdalnej, które są szczególnie ważne w dzisiejszych realiach gospodarczych.

Czas trwania: 8h

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • korzystać z wiodących na rynku programów do komunikacji zdalnej (Zoom, Teams, Skype),
 • planować spotkania zdalne przy użyciu kalendarzy,
 • tworzyć i zarządzać zespołami zdalnymi,
 • generować zapraszania na spotkania zdalne,
 • dołączać i brać udział w spotkaniach zdalnych,
 • uruchamiać i prowadzić wideokonferencje,
 • udostępniać ekran oraz materiały on-line,
 • komunikować się przy użyciu chatu,
 • konfigurować programy do komunikacji zdalnej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób posiadających podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania programów do komunikowania się przez Internet,
 • osób, które chcą poznać możliwości wiodących na rynku programów do komunikacji zdalnej tj.: Zoom, Teams oraz Skype,
 • osób, które chcą nauczyć się planować i prowadzić spotkania w formie wideokonferencji on-line na Zoom, Teams oraz Skype,  
 • osób, które chcą organizować swoją pracę w ramach zespołów zdalnych na platformie Teams.

Program szkolenia:

 • konfiguracja programów do komunikacji zdalnej (zoom, teams, skype),
 • planowanie spotkań zdalnych przy użyciu kalendarzy,
 • sposoby zapraszania na spotkania zdalne,
 • metody dołączania do spotkań zdalnych,
 • uruchamianie i prowadzenie wideokonferencji,
 • udostępnianie ekranu oraz materiałów on-line,
 • prezentacja treści z poziomu urządzeń mobilnych (smartfon, tablet),
 • komunikacja przy użyciu chatu,
 • tworzenie i zarządzanie zespołem zdalnym,
 • gromadzenie, współdzielenie i udostępnianie plików w ramach zespołu zdalnego,
 • przydzielanie zadań do realizacji,
 • rejestrowanie wideokonferencji w celu ich archiwizacji.

Prowadzący:

Dr Karol Łopaciński pracuje w Katedrze Systemów Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni nauczyciel akademicki, jak również szkoleniowiec w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, analizie danych i komunikacji zdalnej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zastosowania nowoczesnych technologii w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Członek Rady ds. Nauczania na Odległość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wyszukiwanie treści w Internecie jest obecnie czynnością powszechną, wielokrotnie powtarzaną w ciągu dnia. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy Internetu potrafią efektywnie wykorzystywać narzędzia i możliwości wyszukiwarek.

Szkolenie ma na celu zdobycie odpowiednich kompetencji informacyjnych, takich jak: rozpoznanie potrzeb informacyjnych; dobierania odpowiednich słów kluczowych, budowania kwerend wyszukiwawczych, budowanie właściwej strategii wyszukiwania, i posługiwania się odpowiednimi narzędziami w celu zdobycia potrzebnych informacji, zasad podstawowej weryfikacji materiałów odnalezionych w Internecie, znajomość oraz stosowanie Licencji Creative Commons w materiałach z Interentu.

Nabyte kompetencje mogą zostać wykorzystane do obserwacji rynku, branży, konkurencji. Przemyślana strategia wyszukiwania z odpowiednio dobranymi słowami kluczowymi gwarantuje zwiększenie skuteczności w odnajdywaniu potrzebnych informacji oraz skrócenie czasu potrzebnego na realizację bieżących zadań związanych z pozyskiwaniem informacji. Nabyte umiejętności pomogą w tworzeniu własnej bazy źródeł ułatwiającej codzienną pracę. Szkolenie dedykowane dla: osób pracujących w sekretariatach, działach marketingu, odpowiedzialnych za tworzenie raportów i analiz w firmach, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką efektywnego wyszukiwania w Internecie.

PROWADZĄCA: Agnieszka Dramińska - absolwentka Wydziału Nauk Filologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bibliotekarz naukowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ponad 20 letnim stażem. Podczas pracy w Oddziale Informacji Naukowej, Oddziale Informacji Ekonomicznej oraz Oddziale Zasobów Otwartej Nauki nabyła umiejętności efektywnego, skutecznego oraz sprawnego wyszukiwania informacji w zasobach naukowych oraz zasobach Internetu.

Tytuł szkolenia: Efektywne wyszukiwanie informacji w internecie

Wyszukiwanie treści w Internecie jest obecnie czynnością powszechną, wielokrotnie powtarzaną w ciągu dnia. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy Internetu potrafią efektywnie wykorzystywać narzędzia i możliwości wyszukiwarek.

Cel szkolenia:
- zwiększenie skuteczności w odnajdywaniu potrzebnych informacji,
- skrócenie czasu potrzebnego na realizację bieżących zadań związanych z pozyskiwaniem informacji,
- stworzenie własnej bazy źródeł ułatwiającej codzienną pracę.

Szkolenie ma na celu zdobycie odpowiednich kompetencji informacyjnych, takich jak: rozpoznanie potrzeb informacyjnych; dobierania odpowiednich słów kluczowych, budowania kwerend wyszukiwawczych, budowanie właściwej strategii wyszukiwania, i posługiwania się odpowiednimi narzędziami w celu zdobycia potrzebnych informacji, zasad podstawowej weryfikacji materiałów odnalezionych w Internecie, znajomość oraz stosowanie Licencji Creative Commons w materiałach z Interentu.

Nabyte kompetencje mogą zostać wykorzystane do obserwacji rynku, branży, konkurencji. Przemyślana strategia wyszukiwania z odpowiednio dobranymi słowami kluczowymi gwarantuje zwiększenie skuteczności w odnajdywaniu potrzebnych informacji oraz skrócenie czasu potrzebnego na realizację bieżących zadań związanych z pozyskiwaniem informacji. Nabyte umiejętności pomogą w tworzeniu własnej bazy źródeł ułatwiającej codzienną pracę. Szkolenie dedykowane dla: osób pracujących w sekretariatach, działach marketingu, odpowiedzialnych za tworzenie raportów i analiz w firmach, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką efektywnego wyszukiwania w Internecie.

Czas trwania: 8h

Korzyści ze szkolenia:
Podczas warsztatów dowiesz się:
- jak zwiększyć skuteczność w dotarciu do właściwych informacji,
- jak skrócić czas potrzebny na realizację zadań związanych z wyszukiwaniem informacji,
- jak poprawnie wykorzystać materiały udostępnione w Internecie,
- jak zweryfikować wiarygodność odnalezionych materiałów w Internecie.

Podczas szkolenia poznasz:
- zagadnienia dotyczące budowania słów kluczowych/tagów,
- zasady efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie: poprawne ustawienie opcji wyszukiwania w popularnych przeglądarkach, wyszukiwanie w specjalistycznych wyszukiwarkach Google, budowanie kwerend z wykorzystaniem operatorów logicznych i znaków specjalnych (Google Haking), , planowanie strategii wyszukiwania,
- zasoby Deeb Web: czym są i dlaczego warto z nich korzystać prowadząc poszukiwania,
- zasoby informacji publicznej oraz otwarte bazy danych (repozytoria, biblioteki cyfrowe),
- podstawowe zasady weryfikacja informacji – Zasadę 5W w weryfikacji informacji; terminy: dezinformacja, fake news, hoax,
- zasady wykorzystania i stosowania licencji Creative Commons - jak poprawnie wykorzystać materiały pobrane w Internecie zgodnie w prawem autorskim, jak zastosować licencje Creative Commons w materiałach własnych (zdjęcia, grafiki, raporty, filmy) udostępnianych w Internecie.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane dla osób pracujących w sekretariatach, działach marketingu, odpowiedzialnych za tworzenie raportów i analiz w firmach oraz wszystkich zainteresowanych tematyką efektywnego wyszukiwania w Internecie.

Program szkolenia:

Moduł I: Budowanie kwerend wyszukiwawczych oraz strategia wyszukiwania
- Słowa kluczowe – zasady tworzenia (stosowanie synonimów, homonimów).
- Planowanie wyszukiwania: strategia wyszukiwania (kolejne kroki, zasady).

Moduł II: Proces wyszukiwania w Internecie
- Poprawne ustawienie opcji wyszukiwania w przeglądarkach
- Budowanie pytań z wykorzystaniem operatorów logicznych oraz z elementami Google Hakingu.
- Wyszukiwanie w specjalistycznych wyszukiwarkach Google.

Moduł III: Zasoby Deeb Web: czym są zasoby Deep web i dlaczego warto z nich korzystać
- Co to jest Deeb Web (Invisible Web - głęboki, niewidzialny czy ukryty Internet), czyli zasoby niewidoczne dla wyszukiwarek.
- Jak docierać do ukrytych zasobów sieci? Jak odkrywać to, czego nie widać w Google? Jak wejść do Deep Web?
- Jak wykorzystać zasoby niewidzialnego Internetu.

Moduł IV: Podstawowe zasady weryfikacji informacji w Internecie

Moduł V: Zasady stosowania i wykorzystania Licencji Creative Commons

Prowadząca: Agnieszka Dramińska – absolwentka Wydziału Nauk Filologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bibliotekarz naukowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ponad 20 letnim stażem. Podczas pracy w Oddziale Informacji Naukowej, Oddziale Informacji Ekonomicznej oraz Oddziale Zasobów Otwartej Nauki nabyła umiejętności efektywnego, skutecznego oraz sprawnego wyszukiwania informacji w zasobach naukowych oraz zasobach Internetu. Doświadczenie w obsłudze naukowych baz danych oraz baz informacji publicznej wykorzystuje prowadząc szkolenia w środowisku akademickim dla kadry naukowej oraz studentów.

16-godzinne warsztaty skierowane są do pracowników firm/przedsiębiorstw/instytucji, którzy pracują lub będą pracować w międzynarodowym środowisku zawodowym. Dla profesjonalnej obsługi zagranicznych klientów i komunikacji w środowisku międzynarodowym kluczowe znaczenie mają kompetencje i umiejętności dobrze wyszkolonych pracowników potrafiących właściwie zinterpretować zachowania zagranicznych klientów i partnerów. Znajomość różnic interkulturowych daje im szansę i możliwość przygotowania oferty zgodnie z oczekiwaniami obcokrajowców, właściwego zinterpretowania ich zachowania, adekwatnego komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów. W programie warsztatów możliwe jest uwzględnienie materiałów i analiza indywidualnych doświadczeń interkulturowych uczestników.

PROWADZĄCA: Agnieszka Pietrus-Rajman – wykładowca, certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu internacjonalizacji biznesu, komunikacji interkulturowej i różnic interkulturowych.

Tytuł Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • rozpoznaje podstawowe różnice kulturowe związane z odmiennym sposobem komunikowania się oraz postrzeganiem takich kategorii jak np. czas, hierarchia i relacje międzyludzkie
 • potrafi wykorzystać wiedzę interkulturową w profesjonalnej obsłudze klientów zagranicznych np. w zapobieganiu i rozwiązywaniu kulturowo uwarunkowanych problemów i konfliktów
Adresaci szkolenia: Warsztaty skierowane są do pracowników firm/przedsiębiorstw i instytucji, którzy obsługują zagranicznych klientów, pracują lub będą pracować w międzynarodowym środowisku zawodowym. Znajomość różnic interkulturowych daje im szansę i możliwość przygotowania oferty zgodnie z oczekiwaniami przyjeżdżających obcokrajowców, właściwego zinterpretowania ich zachowania i komunikowania się, zrozumienia potrzeb oraz zapobiegania powstawaniu problemów i konfliktów.

Program:
 • modele kultury i komunikacji interkulturowej
 • klasyfikacja kultur europejskich (wybór)
 • różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kulturowo uwarunkowane zachowania klientów i partnerów zagranicznych
 • znaczenie różnic kulturowych w przygotowaniu i realizacji profesjonalnej oferty

Program realizowany jest w formie warsztatów, z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń i analizy przypadków. Pod okiem doświadczonego trenera uczestnicy mają możliwość kształtowania i podnoszenia swoich umiejętności komunikowania się z obcokrajowcami, otwartości i elastycznego reagowania na ich życzenia i potrzeby, jak również uwzględnienia różnic kulturowych do optymalizacji obsługi zagranicznych klientów i kontaktów z zagranicznymi partnerami. W programie warsztatów możliwe jest wykorzystanie materiałów i analiza indywidualnych doświadczeń interkulturowych uczestników.

Prowadząca: Agnieszka Pietrus-Rajman – wykładowca, certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów w obszarze biznesu międzynarodowego dla przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska z zakresu internacjonalizacji biznesu, komunikacji interkulturowej i różnic interkulturowych. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Akademii Studiów Interkulturowych (Uniwersytet Bayreuth/Niemcy) oraz Akademii Gospodarki i Zarządzania (Drezno/Niemcy).

16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone dla kierowników projektów, odpowiedzialnych za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektów mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności stosowania aplikacji MS Project w zarządzaniu projektami. Program szkolenia obejmuje tworzenie harmonogramów projektu, przydzielanie zasobów ludzkich i materiałowych do zadań, określanie kosztów realizacji projektu, poznanie zasady prawidłowego śledzenia postępu prac w projekcie w celu szybkiego reagowania na nieprawidłowości w ich realizacji. Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem studiów przypadków oraz ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane metody pracy w MS Project.

PROWADZĄCA: Żeneta Jaworska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Praktyczne zastosowanie MS Project w zarządzaniu projektami
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • potrafi stworzyć harmonogram realizacji projektu, zdefiniować zadania cząstkowe i określić powiązania między nimi,
 • określić ścieżkę krytyczną projektu,
 • zdefiniować zasoby (ludzkie i materialne) i przypisać je do zadań cząstkowych,
 • określić koszty realizacji całego projektu i poszczególnych zadań,
 • śledzić postępy prac w trakcie realizacji projektu.
Adresaci szkolenia: 16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone dla kierowników projektów, odpowiedzialnych za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektów mające na celu zdobycie praktycznych umiejętności stosowania aplikacji MS Project w zarządzaniu projektami. Program szkolenia obejmuje tworzenie harmonogramów projektu, przydzielanie zasobów ludzkich i materiałowych do zadań, określanie kosztów realizacji projektu, poznanie zasady prawidłowego śledzenia postępu prac w projekcie w celu szybkiego reagowania na nieprawidłowości w ich realizacji. Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem studiów przypadków oraz ćwiczeń indywidualnych, podczas których uczestnicy rozwiązują praktyczne problemy stosując poznane metody pracy w MS Project.

Program:
 1. Podstawy pracy z programem
  • etapy realizacji projektu
  • rozpoczęcie pracy z MS Projekt – ustawienie parametrów charakterystycznych dla organizacji
 2. Tworzenie harmonogramu projektu
  • definiowanie parametrów nowego projektu
  • tworzenie zadań, wprowadzanie ich czasu trwania
  • budowa relacji pomiędzy zadaniami
  • tworzenie zadań sumarycznych, zasady tworzenia relacji dla zadań sumarycznych
  • wprowadzanie czasów wyprzedzania i opóźniania dla zadań
  • typy zadań (stała liczba jednostek, stały czas trwania, wg nakładu pracy)
  • planowanie z ograniczeniami
  • ścieżka krytyczna projektu
  • przeglądanie harmonogramu projektu w różnych widokach
  • drukowanie harmonogramu
 3. Zasoby
  • typy zasobów
  • definiowanie listy zasobów
  • przydzielanie zasobów do zadań
  • definiowanie kalendarzy zasobów
 4. Koszty
  • przegląd kosztów globalnych projektu
  • przypisywanie kosztów stałych do zadań
  • koszty zadań / zasobów
  • drukowanie raportów związanych z kosztami projektu
 5. Śledzenie postępów pracy nad realizacją projektu
  • wg harmonogramu
  • procentowe określanie stopnia ukończenia zadania
  • wprowadzanie rzeczywistych wartości rozpoczęcia, zakończenia i czasu trwania zadań
  • analizowanie postępów finansowych
Prowadząca: Żeneta Jaworska – absolwentka Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Kursy językowe skierowane są do pracowników firm, przedsiębiorstw i instytucji zarówno tych nieznających języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Możliwa jest realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. Zajęcia prowadzone są w dwóch wariantach: 16 godz. lekcyjnych (dla osób znających język na poziomie A2+) lub 30 godz. lekcyjnych (bez znajomości języka). Kurs ukierunkowany jest na nabycie praktycznej znajomości języka obcego ułatwiającej realizację zadań zawodowych takich jak np. profesjonalna komunikacja telefoniczna, korespondencja handlowa (wybrane aspekty), obsługa klientów, czy komunikacja z partnerem zagranicznym.

Uczestnicy kursu rozpoczynający naukę (wariant 30 godz.) będą mieli możliwość opanowania podstaw języka obcego dla potrzeb komunikacji biznesowej. Natomiast uczestnicy znający język obcy na poziomie co najmniej A2+ (wariant 16 godz.), poznają szerszy zakres interakcji językowych, co pozwoli im podnieść i rozszerzyć posiadane umiejętności. Uwzględniona w programie wiedza z zakresu różnic kulturowych umożliwia w pełni profesjonalną komunikację w biznesie

PROWADZĄCY: certyfikowani lektorzy, nauczyciele akademiccy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i zawodowego języka obcego.

Tytuł JĘZYK OBCY W BIZNESIE (język hiszpański, holenderski, niemiecki)
Czas trwania: szkolenie oferowane jest w dwóch wariantach: 16 godz. lekcyjnych (dla osób znających język na poziomie A2+) lub 30 godz. lekcyjnych (bez znajomości języka)
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  po ukończeniu kursu 16-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 • uczestniczyć w najbardziej typowych sytuacjach komunikacyjnych i interakcjach w miejscu pracy (wybrane sytuacje np. rozmowy telefoniczne)
 • zaprezentować swoją firmę/przedsiębiorstwo/instytucję i produkty
 • zrealizować korespondencję handlową w podstawowym zakresie (zapytanie ofertowe, oferta, potwierdzenie realizacji zamówienia, rachunek, reklamacja)
 • wykorzystać w komunikacji znajomość wybranych aspektów różnic kulturowych występujących między Polską a krajem z którego pochodzą klienci/partnerzy (odpowiednio Hiszpanii, Holandii Niemiec)
  po ukończeniu kursu 30-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 • uczestniczyć w najbardziej typowych sytuacjach komunikacyjnych i interakcjach w miejscu pracy (zakres podstawowy, wybrane sytuacje)
 • udzielić krótkiej informacji (telefonicznej lub mailowej) o firmie/instytucji i produktach
 • wykorzystać w komunikacji znajomość wybranych aspektów różnic kulturowych
Adresaci szkolenia: Kurs języka obcego (hiszpańskiego, holenderskiego lub niemieckiego) skierowany jest do pracowników firm, przedsiębiorstw i instytucji zarówno tych nieznających języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Przewidziana jest realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. W ramach zajęć doświadczeni lektorzy prowadzą trening komunikacyjny ukierunkowany na nabycie praktycznej znajomości języka obcego ułatwiającej realizację zadań zawodowych.

Program:
Programy obydwu wariantów kursu zawodowego języka obcego (16-godz. i 30-godz.) obejmują zagadnienia związane z profesjonalną realizacją zadań komunikacyjnych w miejscu pracy:

 • obsługa klientów i komunikacja z zagranicznymi partnerami w najbardziej typowych sytuacjach komunikacyjnych (wybór)
 • rozmowy telefoniczne i maile (od poziomu A2+ - szerszy zakres korespondencji handlowej)
 • udzielanie informacji o firmie/instytucji i produktach od poziomu A2+ - szerszy zakres)
 • podstawowe różnice interkulturowe między Polską a krajem języka docelowego (odpowiednio Hiszpanią, Holandią lub Niemcami)

Program kursu pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych w wyżej wymienionych kontekstach. Uczestnicy znający język obcy na poziomie A2+ przed rozpoczęciem kursu, będą mieli możliwość realizacji szerszego zakresu interakcji oraz podniesienia i rozszerzenia posiadanych kompetencji językowych. Trening językowy w połączeniu z elementami wiedzy z zakresu różnic kulturowych umożliwia profesjonalną komunikację w biznesie.

Prowadzący: Kursy języka obcego prowadzone są przez certyfikowanych lektorów, nauczycieli akademickich i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i zawodowego języka obcego.

Profesjonalne zarządzanie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz dużych zbiorów danych i informacji pochodzących z rynku. Szczególnie trudne są decyzje dotyczące określenie przyszłych wielkości sprzedaży towarów czy usług. Ich trafność decyduje bowiem o pozycji konkurencyjnej firmy. Prognozowanie gospodarcze pozwala zwiększyć racjonalność decyzji odnoszących się do przyszłości wykorzystując naukowe metody wnioskowania.

16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej. Szkolenie obejmuje prezentację możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy danych statystycznych, zastosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych oraz prognozowania ekonometrycznego. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności analizy danych z użyciem oprogramowania komputerowego.

PROWADZĄCE: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

Tytuł Prognozowanie gospodarcze i analiza danych
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • analizować dane statystyczne z wykorzystaniem MS Excel
 • korzystać z funkcji matematycznych i statystycznych MS Excel
 • dostrzegać sytuacje prognostyczne i dobierać adekwatne do nich metody
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • budować modele prognostyczne
Adresaci szkolenia: 16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej. Profesjonalne zarządzanie wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analiz dużych zbiorów danych i informacji pochodzących z rynku. Szczególnie trudne są decyzje dotyczące określenia przyszłych wielkości sprzedaży towarów czy usług. Ich trafność decyduje bowiem o pozycji konkurencyjnej firmy. Prognozowanie gospodarcze pozwala zwiększyć racjonalność decyzji odnoszących się do przyszłości wykorzystując naukowe metody wnioskowania.

Program:
I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie analizy danych
 • funkcje statystyczne i matematyczne użyteczne w analizie danych
 • narzędzia analizy danych MS Excel
 • funkcje logiczne, warunkowych oraz wyszukiwania i adresu użyteczne w analizie danych
 • formatowanie i wizualizacja danych

II dzień:

 • sytuacje prognostyczne
 • grupy metod prognostycznych
 • metody analizy i prognozowania szeregów czasowych (modele tendencji rozwojowej, wygładzanie wykładnicze, modele z wahaniami sezonowymi)
 • metody ekonometryczne
 • ocena i monitorowanie jakości prognoz
Prowadzące: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

16-godzinne warsztaty przeznaczone dla osób, które w codziennej pracy korzystają z Microsoft Office, i chcą podnieść jakość i efektywność swojej pracy i usystematyzować posiadane umiejętności. Zakres kursu obejmuje edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych MS PowerPoint. Program uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i wykorzystywanie aplikacji biurowych do celów prywatnych. W programie m.in. tworzenie formuł obliczeniowych w MS Excel, wykorzystanie wbudowanych funkcji, formatowanie, obróbka i analiza danych, zasady pracy z edytorem tekstu MS Word, tworzenie i formatowanie ofert, pism, dokumentów, list wielopoziomowych, listów z wykorzystaniem korespondencji seryjnej, tworzenie profesjonalnej prezentacji firmy/produktu/imprezy w MS PowerPoint, tworzenie prezentacji w wersji dedykowanej do rozesłania pocztą elektroniczną, wyświetlanej na targach, itp.

Prowadząca: Żeneta Jaworska – absolwenta Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Warsztaty – Aplikacje biurowe w praktyce
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • przygotowywać listy, pisma, życiorys, list motywacyjny itp.
 • optymalizować prace przy wykorzystaniu korespondencji seryjnej
 • konstruować „inteligentne” arkusze kalkulacyjne
 • korzystać z funkcji MS Excel
 • analizować dane z wykorzystaniem narzędzi takich jak autofiltr, tabela przestawna, sumy pośrednie
 • wizualizować dane w postaci wykresów
 • przygotować multimedialną prezentację
Adresaci szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla osób z doświadczeniem zawodowym, które w codziennej pracy korzystają z Microsoft Office, i chcą podnieść jakość i efektywność swojej pracy i usystematyzować posiadane umiejętności. Program kursu obejmuje edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel oraz aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych MS PowerPoint. Program kursu uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i przy wykorzystywaniu aplikacji biurowych do celów prywatnych. Warsztaty komputerowe prowadzone w oparciu o praktyczne przykłady. Preferowana grupa wiekowa uczestników to 35 – 49 lat.

Program:
  I dzień
  MS Excel (8h):

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • zasady wprowadzania danych do arkusza
 • zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych
 • tworzenie formuł obliczeniowych
 • wykorzystanie wbudowanych funkcji MS Excel – funkcje matematyczne, statystyczne, funkcje warunkowe (jeżeli, suma.jeżeli, licz.jeżeli)
 • formatowanie danych
 • analiza danych (filtrowanie, sortowanie danych, tabele przestawne)
 • wizualizacja danych (tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów)
  II dzień
  MS Word (4h):

 • zasady pracy z programem, przegląd dostępnych funkcji i narzędzi
 • narzędzia ułatwiające i usprawniające pracę w edytorze tekstu
 • zasady tworzenia i formatowania ofert, pism, dokumentów, list wielopoziomowych
 • przygotowanie spersonalizowanych zaproszeń, listów z wykorzystaniem korespondencji seryjnej
  MS PowerPoint (4h):

 • zasady pracy z programem
 • zasady graficznego opracowania prezentacji (tła, rysunki, zdjęcia)
 • wzbogacanie prezentacji o elementy multimedialne (dźwiękowe, filmowe, itp.)
 • tworzenie profesjonalnej prezentacji oferty firmy, imprezy, itp.
 • tworzenie prezentacji w wersji dedykowanej do rozesłania pocztą elektroniczną, wyświetlanej na targach
Prowadząca: Żeneta Jaworska – wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem. Z wykształcenia informatyk (Politechnika Wrocławska). Doświadczenie trenerskie zdobywała w latach 2001-2004 w firmie szkoleniowej Altkom Akademia (prowadzenie szkoleń z aplikacji biurowych na wszystkich poziomach zaawansowania). Od 2005 roku prowadzi warsztaty komputerowe w oparciu o autorskie programy nauczania.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel kojarzony jest zwykle z wysokiej klasy kalkulatorem lub też programem umożliwiającym automatyzację prac. Tymczasem wbudowane funkcje i narzędzia pozwalają wykorzystywać go również do profesjonalnej analizy danych i budowy modeli statystycznych.

16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności analityczne i lepiej poznać możliwości arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie obejmuje wykorzystanie MS Excel do analizy danych statystycznych, zastosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych oraz prognozowania ekonometrycznego. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności analizy danych z użyciem oprogramowania komputerowego.

Prowadzące: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

Tytuł Warsztaty - Wykorzystanie MS Excel w analizie danych
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • analizować dane statystyczne z wykorzystaniem MS Excel
 • korzystać z funkcji matematycznych i statystycznych MS Excel
 • korzystać z narzędzi analizy danych
 • dostrzegać sytuacje prognostyczne i dobierać adekwatne do nich metody
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • budować modele prognostyczne
Adresaci szkolenia: 16-godzinne warsztaty komputerowe przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje umiejętności analityczne i lepiej poznać możliwości arkusza kalkulacyjnego. Szkolenie obejmuje wykorzystanie MS Excel do analizy danych statystycznych, zastosowania metod analizy i prognozowania szeregów czasowych oraz prognozowania ekonometrycznego. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności analizy danych z użyciem oprogramowania komputerowego.

Program:
  I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego w zakresie analizy danych
 • funkcje statystyczne i matematyczne użyteczne w analizie danych
 • narzędzia analizy danych MS Excel
 • funkcje logiczne, warunkowych oraz wyszukiwania i adresu użyteczne w analizie danych
 • wstępna obróbka danych
 • sposoby przeszukiwania zbioru danych
  II dzień:

 • tabele przestawne
 • formatowanie i wizualizacja danych
 • grupy metod prognostycznych
 • metody analizy i prognozowania szeregów czasowych
 • metody ekonometryczne
Prowadzące: dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, dr inż. Urszula Załuska – wykładowcy, certyfikowani trenerzy biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy danych biznesowych i prognozowania gospodarczego.

16-godzinne warsztaty przeznaczone dla osób, które w codziennej pracy korzystają z MS Excel, i które chcą usystematyzować posiadaną wiedzę i poznać nowe możliwości arkusza kalkulacyjnego. Zakres kursu uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i przy wykorzystywaniu arkusza kalkulacyjnego do celów prywatnych (np. do prowadzenia budżetu domowego). W programie m.in. zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych, tworzenie formuł obliczeniowych, wykorzystanie wbudowanych funkcji, budowanie bazy danych, filtrowanie i sortowanie danych, tabele przestawne, dodatek Analiza danych, elementy prognozowania gospodarczego, wizualizacja danych.

Prowadząca:Żeneta Jaworska – absolwenta Politechniki Wrocławskiej, trener z 15-letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów komputerowych dla firm i osób indywidualnych.

Tytuł Warsztaty – MS Excel w praktyce
Czas trwania: 16h
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • konstruować „inteligentne” arkusze kalkulacyjne
 • wykonywać obliczenia w MS Excel
 • korzystać z funkcji MS Excel
 • analizować dane z wykorzystaniem narzędzi takich jak autofiltr, tabela przestawna, sumy pośrednie
 • zastosować proste metody prognostyczne z wykorzystaniem narzędzi MS Excel
 • wizualizować dane w postaci wykresów
Adresaci szkolenia: Warsztat jest przeznaczony dla osób z doświadczeniem zawodowym, które w codziennej pracy wykorzystują MS Excel i chcą usystematyzować posiadaną wiedzę oraz poznać nowe możliwości arkusza kalkulacyjnego. Program kursu uwzględnia zarówno zagadnienia przydatne w pracy zawodowej, jak i przy wykorzystywaniu arkusza kalkulacyjnego do celów prywatnych (np. do prowadzenia budżetu domowego). Warsztaty komputerowe prowadzone w oparciu o praktyczne przykłady. Preferowana grupa wiekowa uczestników to 35 – 49 lat.

Program:
  I dzień:

 • przegląd możliwości arkusza kalkulacyjnego
 • zasady wprowadzania danych do arkusza
 • zasady budowania „inteligentnych” arkuszy, parametryzowanie danych
 • tworzenie formuł obliczeniowych
 • wykorzystanie funkcji statystycznych, matematycznych, tekstowych
 • wykorzystanie funkcji warunkowych (jeżeli, suma.jeżeli, licz.jeżeli) oraz funkcji wyszukiwania i adresu (np. wyszukaj.pionowo)
 • formatowanie danych
  II dzień:

 • budowanie bazy danych w MS Excel (zasady i możliwości wprowadzania danych, formularze)
 • filtrowanie i sortowanie danych
 • wykorzystanie funkcji bazodanowych
 • tabele przestawne
 • sumy częściowe
 • dodatek Analiza danych
 • elementy prognozowania gospodarczego z wykorzystaniem MS Excel
 • wizualizacja danych (tworzenie, modyfikowanie i formatowanie wykresów)
Prowadząca: Żeneta Jaworska – wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem. Z wykształcenia informatyk (Politechnika Wrocławska). Doświadczenie trenerskie zdobywała w latach 2001-2004 w firmie szkoleniowej Altkom Akademia (prowadzenie szkoleń z aplikacji biurowych na wszystkich poziomach zaawansowania). Od 2005 roku prowadzi warsztaty komputerowe w oparciu o autorskie programy nauczania.

Kurs skierowany jest do osób chcących podjąć pracę zagranicą w branży budowlano-remontowej lub transporcie (kierowcy) lub świadczących usługi na rzecz cudzoziemców w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych i chorych. Zajęcia prowadzone są w dwóch wariantach: 16 lub 30 godz. lekcyjnych. W kursie mogą wziąć udział osoby nieznające języka obcego, jak i już posiadające pewne umiejętności językowe. W ramach zajęć doświadczeni lektorzy prowadzą trening ukierunkowany na praktyczną komunikację w pracy. Każdy uczestnik kursu 16-godzinnego otrzymuje dwujęzyczne Koło ratunkowe, a kursu 30-godzinnego Niezbędnik językowy.

Programy obydwu wariantów kursu zawodowego języka obcego obejmują zagadnienia związane z realizacją podstawowych zadań i obowiązków w pracy. Program kursu 16-godzinnego pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych w wyżej wymienionych kontekstach, podczas gdy kurs 30-godzinny umożliwia realizację szerszego zakresu interakcji językowych oraz podniesienie i rozszerzenie posiadanych kompetencji językowych. Trening umożliwia komunikację w sytuacjach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków w wymienionych wyżej kontekstach zawodowych.

Prowadzący: certyfikowani lektorzy, nauczyciele akademiccy i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu specjalistycznego i branżowego języka obcego.

Tytuł Język obcy w pracy (obszary: opieka nad osobami starszymi, prace budowlane, transport) – język angielski, niemiecki, niderlandzki
Czas trwania: każde ze szkoleń oferowane jest w dwóch wariantach: 16 godz. lekcyjnych lub 30 godz. lekcyjnych
Miejsce: ul. Jęczmienna 10/2, Wrocław
Korzyści ze szkolenia:
  • Po ukończeniu kursu 16-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 

 • w podstawowym zakresie udzielić informacji o sobie i posiadanych kwalifikacjach
 • w podstawowym zakresie zadać pytania i uzyskać informacje dotyczące obowiązków i zadań w pracy
  • Po ukończeniu kursu 30-godzinnego uczestnik potrafi w języku obcym:

 

 • udzielić krótkiej informacji o sobie i posiadanych kwalifikacjach
 • komunikować się odnośnie podstawowych zadań i obowiązków w pracy
Adresaci szkolenia: Kurs języka obcego skierowany jest do osób chcących podjąć pracę lub świadczących usługi na rzecz cudzoziemców w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych i chorych, osób zatrudnionych w branży budowlano-remontowej lub transporcie (kierowcy). W kursie mogą wziąć udział osoby nieznające języka obcego, jak i już posiadających pewne umiejętności językowe. Przewidziana jest realizacja kursów w grupach uczestników o jednakowym lub zróżnicowanym poziomie znajomości języka. W ramach zajęć doświadczeni lektorzy prowadzą trening ukierunkowany na praktyczną komunikację w pracy. Każdy uczestnik kursu 16-godzinnego otrzymuje dwujęzyczne Koło ratunkowe, a kursu 30-godzinnego Niezbędnik językowy.
Program: Programy obydwu wariantów kursu zawodowego języka obcego (16-godz. i 30-godz.) obejmują zagadnienia związane z realizacją podstawowych zadań i obowiązków w pracy: 

 • powitanie/pożegnanie, zwroty grzecznościowe
 • udzielanie informacji o sobie i posiadanych kwalifikacjach
 • przygotowanie życiorysu tabelarycznego (kurs 30-godz.)
 • podstawowa komunikacja telefoniczna (kurs 30-godz.)
 • odstawowa komunikacja w pracy, w zależności od specyfiki zadań wykonywanych w charakterze opiekuna/opiekunki osoby starszej i chorej, pracownika branży budowlanej i/lub remontowej oraz kierowcy
 • komunikacja w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji i wezwania pomocy )

Program kursu 16-godzinnego pozwala na opanowanie podstawowych umiejętności językowych w wyżej wymienionych kontekstach, podczas gdy kurs 30-godzinny umożliwia realizację szerszego zakresu interakcji językowych oraz podniesienie i rozszerzenie posiadanych kompetencji językowych. Trening umożliwia komunikację w sytuacjach związanych z wykonywaniem zadań i obowiązków w wymienionych kontekstach zawodowych.

Prowadzący: Kursy branżowego języka obcego prowadzone są przez certyfikowanych lektorów, nauczycieli akademickich i trenerów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu zawodowego i branżowego języka obcego.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019