Projekty mobilnościowe w ramach Programów Uczenie się przez całe życie oraz Erasmus+

Branża HORECA:
Organizacja tygodniowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli branży gastronomiczno-hotelarskiej zajmujących się kształceniem zawodowym. Przygotowując zakres tematyczny projektu oraz jego ramy organizacyjne przeprowadzono szczegółową diagnozę potrzeb w ścisłej współpracy z firmami z branży gastronomiczno – hotelarskiej z regionu Dolnego Śląska.

Profesjonalne kształcenie kucharzy. Międzynarodowy transfer wiedzy, okres realizacji: 09.2013 r. – 08.2014 r.; wartość: 62 tys. EUR, udział 30 pracowników z branży HORECA. Współpraca z organizacją pozarządową z Grecji.

Profesjonalne kształcenie kadr branży gastronomiczno-hotelarskiej metodą job-shadowing; okres realizacji: 06.2015 r. – 05.2017 r.; wartość: 85 tys. EUR, udział 59 pracowników z branży HORECA. Współpraca z organizacją pozarządową z Włoch.

Rozwój pracowników i współpracowników
Organizacja tygodniowych wizyt studyjnych dla pracowników i współpracowników Centrum badawczo – szkoleniowego Dobre Kadry. W latach 2008 – 2009 pozyskano środki na realizację trzech projektów mobilnościowych do Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Ich efektem był znaczny wzrost potencjału pracowników Centrum, większa wrażliwość na aktualne problemy rynku pracy, w tym zwłaszcza wsparcie grup defaworyzowanych a także nawiązanie kontaktów z wartościowymi organizacjami z zagranicy oraz wypracowanie idei przyszłych projektów. Mobilności realizowano w ramach projektów:
1. Profesjonalne kształcenie osób starszych – z organizacją pozarządową z Portugalii
2. Szkolenia z ICT dla kobiet MSP – z instytucją szkoleniową z Hiszpanii
3. Kształcenie grup defaworyzowanych – z organizacją pozarządową z Włoch

Więcej:

Sprawozdanie z pobytu w Palermo

Kształcenie grup defaworyzowanych LdV

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019