Edukacja w Polsce – Przewodnik dla dorosłych migrantów z UkrainyProjekt Go4FutureSkillsProjekt Go4DiversityProjekt Time2GrowProjekt LIFT - Learning in Facillited TeamsProjekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektuProjekt „Silver Team czyli potęga doświadczenia”Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”Projekt „Enable – Workable. Dobre praktyki w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”Projekt „Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych”Projekt „Inwestuj w siebie – nigdy nie jest za późno”


Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019