Projekt Go4Future Skills


Projekt Go4Diversity


Projekt Time2Grow


Projekt LIFT - Learning in Facillited Teams


Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu


Projekt „Silver Team czyli potęga doświadczenia”


Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”


Projekt „Enable – Workable. Dobre praktyki w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”


Projekt „Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych”


Projekt „Inwestuj w siebie – nigdy nie jest za późno”


Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019