Edukacja w Polsce – Przewodnik dla dorosłych migrantów z Ukrainy



Projekt Go4FutureSkills



Projekt Go4Diversity



Projekt Time2Grow



Projekt LIFT - Learning in Facillited Teams



Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu



Projekt „Silver Team czyli potęga doświadczenia”



Projekt „Spróbujmy się zrozumieć”



Projekt „Enable – Workable. Dobre praktyki w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”



Projekt „Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych”



Projekt „Inwestuj w siebie – nigdy nie jest za późno”


Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019