Kucharz bezpośrednio polega szefowi zmiany w kuchni, do jego obowiązków należy przygotowywanie oraz wydawanie potraw gorących i dań garmażeryjnych zgodnie z obowiązującą recepturą. Kucharz powinien przestrzegać obowiązujących norm w zakresie porcjowania, wysokiej jakości, estetyki i higieny wydawanych posiłków. W czasie produkcji obowiązuje go oszczędne zużytkowanie surowców, natychmiastowe eliminowanie surowców niepełnowartościowych, oraz zgłaszanie nieprawidłowości szefowi zmiany.

Zapraszamy do kontaktu

napisz do nas zadzwoń przyjedź
dobrekadry © 2019
dobrekadry © 2019