Doradztwo w zakresie zarządzania projektami społecznymi

Skuteczne pozyskanie unijnych funduszy na realizację projektów społecznych wymaga spełnienia trzech elementów: dobrej idei projektu, umiejętności przedstawienia tej idei w rygorach obowiązujących dla danego konkursu (wniosek projektowy) oraz odrobiny szczęścia w akceptacji idei projektu przez oceniających. W realizacji projektów mamy także do czynienia z triadą, tym razem dotyczy ona realizacji zaplanowanych zadań w określonym w harmonogramie czasie w ramach zaakceptowanego budżetu. A zarządzanie projektem sprowadza się właśnie do dbania o to, żeby to zrealizować. W projektach, zwłaszcza tych finansowanych ze środków publicznych, rozliczani jesteśmy nie za chęci, ale za efekty. Od początku realizacji w projekcie trzeba zadbać o spełnienie wymogów formalnych zarówno tych związanych z zapewnieniem wysokiej jakości rezultatów, jak i tych związanych z obiegiem dokumentów, właściwym przepływem informacji czy odpowiednią komunikacją. Zwłaszcza w projektach partnerskich warto zadbać o jasne reguły realizacji poszczególnych zadań i funkcjonowania całego partnerstwa. Warto przygotować regulamin realizacji projektu zawierający „reguły gry”, które powinny być zaakceptowane i respektowane przez wszystkich partnerów.

Nasze siedemnastoletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych nauczyło nas ostrożności, przezorności i dbałości o detale bez niepotrzebnej biurokracji.

Zapraszamy do współpracy.