Nasze publikacje

Edukacja w Polsce – Przewodnik dla dorosłych migrantów z Ukrainy

Podsumowanie

Celem głównym przewodnika jest usystematyzowanie informacji na temat możliwych form wsparcia dorosłych obywateli Ukrainy w odnalezieniu się na polskim rynku pracy poprzez podniesienie znajomości języka polskiego oraz kompetencji zawodowych, a także uznanie kwalifikacji zawodowych i dyplomów zdobytych w Ukrainie. Grupami docelowymi opracowania są:

  • pracodawcy polscy, którzy zatrudniają lub chcieliby zatrudnić dorosłych obywateli
    Ukrainy; osoby i podmioty wspierające Ukraińców w odnalezieniu się na polskim rynku pracy;
  • obywatele Ukrainy;
  • instytucje systemu edukacji, w tym firmy szkoleniowe.
przewodnik-dla-migrantow

Go4FutureSkills

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich

Time4AlternativeCreativity in remote space

Koła gospodyń wiejskich – lokalna aktywność na rzecz tradycji i turystyki

Go4VocationalSkills

LIFT – Learning in Facillited Teams

Spróbujmy się zrozumieć