Spróbujmy się zrozumieć

Szczegóły

 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Około 600 000 €
 • 01.2012 – 12.2014

Opis

Projekt o charakterze innowacyjnym dedykowany wypracowaniu efektywnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób głuchych i niedosłyszących. Produktem finalnym projektu było wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego pakietu „Aktywność bez barier” składającego się z:

 1. Programów szkoleń tradycyjnych w PJM „Język polski jako język obcy” oraz „Społeczna aktywność”.
 2. Programów 10 szkoleń e-learningowych w PJM podnoszących kompetencje zawodowe i kompetencje kluczowe osób niepełnosprawnych słuchowo
 3. Programu szkolenia PJM dla trenerów.
 4. Programu szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy i pracodawców zatrudniających/chcących zatrudniać osoby Głuche.
 5. Poradnika trenera osób niepełnosprawnych słuchowo.
 6. Słownika PJM w formie zapisu DVD.
 7. Koncepcji portalu dla osób niesłyszących zawierającego w PJM kursy zawodowe oraz informacje o sytuacji społeczno- gospodarczej i sytuacji na rynku pracy.
 8. Modelu współpracy między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia osób Głuchych.

Projekt zakończony sukcesem.

Więcej:
O głuchych słów kilka
Sytuacja i możliwosci aktywizacji Głuchych

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00