Kampanie społeczne

Go4Diversity

Niepełnosprawność? Nie zawsze oznacza to co myślisz.
Disability? It doesn't always mean what you think.
O głuchych słów kilka
O niepełnosprawności intelektualnej słów kilka
O niepełnosprawności ruchowej słów kilka
O niewidomych słów kilka
Deaf people – what employers should know
Blind people – what employers should know

Spróbujmy się zrozumieć

Odkryj potencjał Głuchych pracowników

DEAF WORK

Pracować to znaczy…
To work means…
Arbeiten heißt…