Go4NewTech

Szczegóły

  • Nowe trendy w zarządzaniu
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • XAMK – Small Bussiness Center (Finlandia)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 200 000 €
  • 11.2019 – 03.2023

Opis

Celem głównym projektu było wypracowanie z Partnerem fińskim (Uniwersytet XAMK) i wdrożenie rozwiązania mającego na celu podnoszenie kompetencji doświadczonych pracowników przedsiębiorstw sektora MSP poprzez naukę wykorzystania najnowszych technologii teleinformatycznych.

Rezultat projektu to kompleksowe narzędzie – Model Go4NewTech złożone z 3 części:

Część 1: Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia doświadczonych pracowników przedsiębiorstw wraz z procedurą wdrożeniową

Część 2: Adaptacja pedagogiki symulacyjnej do obszaru projektu: Pedagogika symulacyjna w nauczaniu nowoczesnych technologii

Część 3: Case study do nauczania nowoczesnych technologii z wykorzystaniem pedagogiki symulacyjnej

Nowość rozwiązania polega na sposobie podejścia do wsparcia dojrzałych pracowników sektora MSP. Z jednej strony jest to kontekst merytoryczny, czyli odniesienie się do konkretnych problemów widocznych w funkcjonowaniu MSP w sektorze usług (lub działach usługowych firm produkcyjnych) wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii i niedostosowania kompetencji pracowników. Z drugiej strony jest to wykorzystanie bardzo nowoczesnej i skutecznej w nabywaniu i podnoszeniu kompetencji metody nauczania – pedagogiki symulacyjnej.

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00