Pielęgniarki XXI wieku

Szczegóły

  • Nowe trendy w zarządzaniu
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • TrendHuis BVBA (Belgia), Alice Salomon Hochschule Berlin – Berliner Institut für Interkulturelle Arbeit (Niemcy)
  • Około 40 000 €
  • 09.2018 – 12.2019

Opis

Projekt był przykładem partnerstwa strategicznego w zakresie wymiany dobrych praktyk w obszarze kształcenia zawodowego. Cel główny projektu koncentrował się na wypracowaniu dobrych rozwiązań w obszarze podnoszenia umiejętności i kompetencji pielęgniarek pozwalających na przełamywanie barier, ograniczeń i zagrożeń wynikających ze specyfiki zawodu.

W ramach projektu wypracowano 3 rezultaty:

R1: Mapy zagrożeń w zawodzie pielęgniarskim w obecnych uwarunkowaniach społeczno–ekonomicznych.

R2: Katalog dobrych europejskich praktyk w zakresie przełamywania barier, ograniczeń i zagrożeń w zawodzie pielęgniarki.

R3: Zakres luki kompetencyjnej w zakresie kompetencji miękkich w przygotowaniu pielęgniarek do wykonywania zawodu.

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00