Go 4 Future Skills

Szczegóły

  • Edukacja i metody kształcenia
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Aikuiskoulutuskeskus Taitaja, Kouvola (Finlandia)
  • Program Erasmus+
  • Około 200 000 €
  • 01.2019 – 08.2022

Opis

Celem projektu było wypracowanie przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości zawodach. Efektem współpracy jest rozwiązanie modelowe Go4FutureSkills wykorzystujące nowoczesne narzędzia do tworzenia profili kompetencyjnych i badania poziomu kompetencji pożądanych w konkretnych zawodach oraz oferujące działania rozwojowe w formie tradycyjnej i e-learningowej. W projekcie modelowe rozwiązanie realizowane było w obszarze logistyki. Analizy rynku pracy, ocena sytuacji w szkołach średnich oraz szkolnictwie wyższym wskazały bowiem, że jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Zmiany w logistyce to z jednej strony postęp technologiczny i cyfrowy, z drugiej obserwuje się powstawanie nowych zawodów i ewolucję w zawodach już istniejących (przykładowo: menedżer ds. łańcucha dostaw, data-miner branży logistycznej). Prace w projekcie skupiały się na wspólnym wypracowaniu zestawu umiejętności interdyscyplinarnych i pożądanych w przyszłości oraz wiedzy potrzebnej w branży logistycznej oraz pośrednio w branży motoryzacyjnej.

Wypracowany model Go4FutureSkills składa się z 8 części:

Część 1: Idea rozwiązania i procedura wdrożeniowa – firmy z branży logistycznej

Część 2: Idea rozwiązania i procedura wdrożeniowa – uczelnie

Część 3: Profile kompetencyjne dla wybranych zawodów

Część 4: Narzędzie do badania poziomu pożądanych kompetencji

Część 5: Matryca kompetencji

Część 6: Program działań rozwojowych dla studentów i pracowników branży logistycznej

Część 7: Instrukcja wdrażania modelu wraz z rekomendacjami

Część 8: Aplikacji do badania i oceny poziomu kompetencji

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00