Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich

Szczegóły

  • Nowe trendy w zarządzaniu
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Gmina Długołęka (Polska), Gmina Velen (Niemcy)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 370 000 €
  • 10.2019 – 06.2023

Opis

Celem głównym projektu było wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie małych gmin wiejskich i miejskich w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.

Rezultat projektu to kompleksowe narzędzie (model) Dostępna Gmina złożone z 5 części:

Część 1: Procedura wdrożeniowa

Część 2: Standard obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Część 3: Sposób świadczenia usług publicznych dostosowany do osób o szczególnych potrzebach

Część 4: Program szkoleń i seminariów wraz z wzorcowymi materiałami dla pracowników urzędu i podległych jednostek

Część 5: Ścieżka i narzędzia kompleksowego audytu dostępności urzędu i podległych jednostek wraz ze schematem rekomendacji

Część 6: Prosta i poprawna polszczyzna w stylu urzędowym. Poradnik dla pracowników.

Modelowe rozwiązanie testowano w Gminie Długołęka, w Powiecie Pszczyńskim oraz w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00