Go4Diversity

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnościąNowe trendy w zarządzaniu
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Region Värmland, Kristinehamns Folkhgskola KPS (Szwecja)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 200 000 €
  • 10.2018 – 12.2021

Opis

Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Gandawie (Belgia) oraz z organizacją pozarządową z Regionu Värmland (Szwecja). Głównym celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych skutecznych rozwiązań zwiększających motywację pracodawców do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. W projekcie przeprowadzono szerokie badania pierwotne dotyczące postrzegania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, doświadczeń ze współpracy niepełnosprawny pracownik-pracodawca, nastawienia pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i związanych z tym obaw oraz potrzeb.

 

Efektem prac jest modelowe rozwiązanie Go4Diversity złożone z 7 części:

Część 1: Zestaw filmów o specyfice różnych rodzajów niepełnosprawności: przewodnik – poradnik dla pracodawców

Część 2: Przewodnik dla współpracowników osób z niepełnosprawnością

Część 3: Dobre praktyki o aktywnych zawodowo osobach z niepełnosprawnością

Część 4: Cykl jednodniowych szkoleń praktycznych dla potencjalnych pracodawców i współpracowników osób z niepełnosprawnością

Część 5: Szkolenia dla osób wspierających osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy

Część 6: Film na rzecz zwiększania motywacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Część 7: Zestaw procedur wdrożeniowych

 

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00