Time2Grow

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnościąNowe trendy w zarządzaniu
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Trendhuis CVBA (Belgia), South-Eastern Finland University of Applied Sciences – XAMK (Finlandia)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 120 000 €
  • 04.2017 – 12.2019

Opis

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z firmą badawczo-szkoleniową Trendhuis (Mechelen, Belgia) oraz Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kouvola, Finlandia). Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze prewencji wypalenia zawodowego. Projekt realizowany w Polsce koncentrował się na zwalczaniu zagrożeń wypalenia zawodowego w trzech branżach: opieka medyczna, edukacja, szkolnictwo wyższe. W pierwszym etapie projektu przeprowadzono szerokie badania pierwotne (jakościowe i ilościowe), których wyniki pozwoliły na wypracowanie autorskich rozwiązań. Efektem prac w projekcie jest Model Time2Grow, rozwiązanie wykorzystujące ideę uczenia się przez całe życie do zapobiegania syndromowi wypalenia zawodowego, głównie poprzez wzmocnienie tzw. soft skills.

 

Model złożony jest z 5 części:

Część 1: Koncepcja kompleksowego modelu zapobiegania wypaleniu zawodowemu

Część 2: Wypalenie zawodowe – zapobieganie i przeciwdziałanie. Poradnik dla pracodawców

Część 3: Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu? Poradnik dla pracowników

Część 4: Program szkoleń dla pracowników i pracodawców

Część 5: Zestaw procedur wdrożeniowych dla pracodawców

 

Model pozwala w sposób kompleksowy i skuteczny zmierzyć się z problemem wypalenia zawodowego. Model testowany był w instytucjach z branży medycznej (m.in. w Dolnośląskim Centrum Onkologii) oraz z edukacji (szkoły podstawowe z rejonu Dolnego Śląska, np. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa 108 we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa w Podgórzynie).

W Polsce problem wypalenia zawodowego nie jest nowy, ale pojawia się głównie na poziomie dyskusji i rozmów o konieczności zapobiegania i przeciwdziałania niż konkretnych działań systemowych zaplanowanych i wdrażanych w życie. Tymczasem należymy do najbardziej zestresowanych społeczeństw, a problem wypalenia dotyka coraz młodsze roczniki. Mówi się, że co piątego Polaka dotyka syndrom wypalenia.

 

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00