Time4Help

Time4Help_PL

Szczegóły

  • Osoby dojrzałe
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 200 000 €
  • 12.2018 – 04.2022

Opis

Projekt współpracy ponadnarodowej zrealizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Belgia). Celem projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (przyjęto wiek 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy i postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno-demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek, albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców. Przeprowadzone w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwoliły na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę potrzeb.

Rezultatem projektu jest kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części:

Część 1: Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych wraz z procedurą wdrożeniową
Część 2: Kompleksowy model wsparcia kobiet dojrzałych Time4Help w kontekście wyników badań
Część 3: Kobiety 45+ – wartościowy pracownik! Poradnik dla pracodawców oraz organizacji wpierających kobiety dojrzałe
Część 4: 45+ i co dalej? Poradnik dla kobiet dojrzałych zainteresowanych zmiana własnej aktywności zawodowej
Część 5: Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar kompetencji kluczowych i społecznych oraz obszar przedsiębiorczości, kreatywności, zakładanie, prowadzenie własnej działalności
Część 6: Serwis on-line wspierający kobiety dojrzałe (kobietywpracy.edu.pl)
Część 7: Narzędzie dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać

Projekt zakończony sukcesem.

Harmonogram wsparcia

Podsumowanie webbinarium – INTEGRATING WORK AND HOME IN THE COVID-19 TIMES:
Telepraca w czasach Covid-19 – znaczenie płci i pokolenia
LINK 1, LINK 2
Artykuł: Mężczyźni wobec łączenia obowiązków związanych z opieką, rodziną i pracą
Wpływ obowiązków związanych z opieką na życie zawodowe kobiet
Zaproszenie na webinarium „Współodpowiedzialność  – klucz do przezwyciężenia nierówności w świecie pracy” – 16 kwietnia 2021 r.

Poradniki opracowane w ramach projektu Time4Help dedykowane są kobietom dojrzałym oraz pracodawcom i organizacjom wspierającym kobiety dojrzałe. Przy ich opracowaniu wykorzystane zostały wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu, które umożliwiły nam pogłębienie wiedzy na temat specyfiki kobiet w wieku 45-65 lat i ich potrzeb. Uwzględnione zostały również opinie pracodawców oraz dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania stosowane przez naszych partnerów projektowych z Belgii, Finlandii i Hiszpanii.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu dedykowanego kobietom dojrzałym: KOBIETY W PRACY

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00