Go4VocationalSkills

Szczegóły

  • Edukacja i metody kształcenia
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku (Polska), Asociacion Mundus – un Mundo a Tus Pies (Hiszpania), “Horizont ProConsult” EOOD (Bułgaria), Akmi Anonimi Ekpaideftiki Etairia (Grecja)
  • Program Erasmus+
  • Około 273 000 €
  • 01.2022 – 12.2024

Opis

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia szkół technicznych w Europie poprzez wdrożenie narzędzia do analizy luki kompetencyjnej uczniów kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik logistyk, technik energetyki odnawialnej. Będzie on realizowany poprzez wsparcie szkół w uatrakcyjnieniu procesu nauczania, w tym nauczania zdalnego oraz wypracowaniu rozwiązań trwale podnoszących jakość nauczania i dostosowujących kształcenie zawodowe do oczekiwań rynku. Brak odpowiedniego instrumentu pozwalającego szkołom na kompleksową ocenę kompetencji uczniów pociągnął za sobą poważne konsekwencje m.in. rozbieżność między tym, czego potrzebują pracodawcy, a tym, co oferują świeżo upieczeni absolwenci, zwłaszcza o profilu technicznym. Przez kompetencje lub umiejętności rozumiemy połączenie wiedzy, zdolności i postaw, które umożliwiają ludziom wykonywanie zadań zawodowych na odpowiednim poziomie.

Więcej informacji o projekcie na stronie g4vs.dobrekadry.pl

Projekt w trakcie realizacji.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00