Urszula Załuska

Urszula Załuska

Założycielka i Wiceprezes Zarządu, doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Współautorka wszystkich projektów realizowanych przez firmę. Olbrzymie doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy, ewaluacji i zarządzania projektami. Ekspert ds. oceny ex post programu LdV. Rozległe doświadczenie w ocenie działań projektowych, w tym planowanie inicjatyw sprzyjających osiąganiu celów. Wieloletnie doświadczenie badawcze, współautorka publikacji z zakresu prognozowania i analizy danych.
Ponadto adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Logistyki (wykłady i ćwiczenia z zakresu prognozowania, logistyki, analizy danych i statystyki dla studentów 1, 2 i 3 stopnia), aktywność w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w zakresie analizy danych i prognozowania. W latach 2011 – 2015 Przewodnicząca Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego – organu opiniującego innowacyjne projekty o charakterze ogólnokrajowym opracowywane w ramach EFS w latach 2010 – 2015. Współautorka oraz menedżerka projektów pod wspólną nazwą Kuźnia Kadr oraz Kuźnia kompetencji realizowanych przez UE Wrocław w latach 2008 – 2018, w których udział wzięło ponad 14 tysięcy osób, głównie studentów UE Wrocław (wartość projektów ogółem ok. 80 mln zł).