Żeneta Jaworska

  Żeneta Jaworska

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 2000 r. trener w obszarze MS Office i MS Project. Certyfikat facylitatora – Certyfikat APMG International™ Facilitation. Bogate doświadczenie w przygotowaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu warsztatów komputerowych dedykowanych przedstawicielom różnych grup społecznych i zawodowych. Specjalista ds. projektów unijnych, od 2005 roku nieprzerwanie zaangażowana w pozyskiwanie środków i realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych programów (Leonardo da Vinci, Erasmus +).
Z Centrum Dobre Kadry związana od 2009 r. Zaangażowana w większość zrealizowanych przez Centrum projektów w charakterze koordynatora organizacyjnego lub trenera ICT.