Projekty old
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Time4AlternativeCreativity in remote space

Go4NewTech

Go4FutureSkills

Go4Diversity

Time4Help

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich

Time2Grow

LIFT – Learning in Facillited Teams

Pielęgniarki XXI wieku

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Go for VET in Erasmus+

VET4ALL

Time4AlternativeCreativity in remote space

Go4Diversity

Klub grupy wsparcia Dyna Lingua

Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną jako grupa docelowa dla branży turystycznej –wymiana dobrych praktyk

Deaf Work. Model zwiększenia dostępu do zatrudnienia Głuchych

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA

Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń

Spróbujmy się zrozumieć

Enable – Workable

Lepszy start na rynku pracy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Koła gospodyń wiejskich – lokalna aktywność na rzecz tradycji i turystyki

Time4Help

Inwestuj w siebie – nigdy nie jest na to za późno

Silver Team czyli potęga doświadczenia

Cykl projektów szkoleniowych dla osób dojrzałych (40+, 45+, 50+)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Go for VET in Erasmus+

Go4VocationalSkills

VET4ALL

Go4FutureSkills

TREE ASSESSOR – Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej

LIFT – Learning in Facilited Teams

Projekt EKOLOGIA

Nauka i technologia dla żywności

Nowoczesność i doświadczenie

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Wypracowanie materiałów dydaktycznych do szkoleń zawodowych osób głuchych w sektorze HORECA

Cykl projektów szkoleniowych dla branży HORECA w ramach przygotowania do Euro2012

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Akredytacja Programu Erasmus+ w sektorze edukacji dorosłych

Branża HORECA

Rozwój pracowników i współpracowników