Projekt Ekologia

Projekt Ekologia

Szczegóły

  • Edukacja i metody kształcenia
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (Polska), SGS Eko-Projekt sp. z o.o. (Polska), Dr. Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • 1 500 000 €
  • 07.2010 – 12.2013

Opis

Projekt o charakterze innowacyjnym realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz firmami z branży ochrony środowiska z Polski i Niemiec. Współpraca z ponad 200 nauczycielami z 46 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. W ramach projektu opracowano i wdrożono w szkołach innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Program zakładał uatrakcyjnienie metod kształcenia, a przez to pozytywne postrzeganie fizyki, chemii, matematyki, geografii czy biologii przez uczniów, dostrzeganie praktycznych walorów nauki i korzyści z nich płynących. W projekcie opracowano i przetestowano podręczniki dedykowane trzem żywiołom: wodzie, powietrzu i ziemi w wersji podstawowej (dla klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów) oraz w wersji zaawansowanej (dla klas ponadgimnazjalnych). Projekt spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem ze strony szkół. Zajęcia realizowano przez dwa lata w 72 grupach, prowadziło je ponad 200 nauczycieli przeszkolonych i przygotowanych w ramach projektu, brało w nich udział 2350 uczniów. W trakcie zajęć stosowano aktywne sposoby pracy z uczniami, co pozwoliło na kształtowanie ich otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie. Dzięki ukierunkowaniu programu na kwestie środowiska naturalnego człowieka realizacja zajęć dodatkowo przyczyniła się do wyedukowania uczniów jako osób świadomych zjawisk ekologicznych i rozumiejących procesy zachodzące w środowisku.

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00