Branża HORECA

Opis

Organizacja tygodniowych wizyt studyjnych dla przedstawicieli branży gastronomiczno-hotelarskiej zajmujących się kształceniem zawodowym. Przygotowując zakres tematyczny projektu oraz jego ramy organizacyjne przeprowadzono szczegółową diagnozę potrzeb w ścisłej współpracy z firmami z branży gastronomiczno – hotelarskiej z regionu Dolnego Śląska.
Profesjonalne kształcenie kucharzy. Międzynarodowy transfer wiedzy, okres realizacji: 09.2013 r. – 08.2014 r.; wartość: 62 tys. EUR, udział 30 pracowników z branży HORECA. Współpraca z organizacją pozarządową z Grecji.
Profesjonalne kształcenie kadr branży gastronomiczno-hotelarskiej metodą job-shadowing; okres realizacji: 06.2015 r. – 05.2017 r.; wartość: 85 tys. EUR, udział 59 pracowników z branży HORECA. Współpraca z organizacją pozarządową z Włoch.

Projekty zakończone sukcesem.

Szczegóły

  • HORECA
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Program Erasmus+, LLL - Leonardo da Vinci
  • Około 147 000 €
  • 09.2013 – 05.2017

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00