Klub grupy wsparcia Dyna Lingua

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji (Polska)
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  • Około 900 000 €
  • 02.2021 – 11.2023

Opis

Projekt był realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji oraz firmy Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Celem głównym projektu było skuteczne wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej min. 30 osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego. Wsparcie otrzymały również rodziny osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu utworzono Klub grupy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w którym wspierano osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim. Działalność Klubu umożliwiła podopiecznym zwiększenie samodzielności, niezależne życie w środowisku lokalnym, pozwoliła odnaleźć się na rynku pracy, zapobiegać odizolowaniu, a ich rodzinom umożliwiła zdobycie wiedzy i umiejętności ważnych dla skuteczności działań w obszarze integracji społecznej.

W ramach projektu realizowane były zajęcia grupowe i indywidualne z arteterapii (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne), zajęcia rozwijające mowę i myślenie, z emisji głosu, konwersacji. Realizowane były również szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych z zakresu kosmetologii, florystyki, krawiectwa, kucharzenia, prac porządkowych.

Ponadto uczestnicy projektu brali udział w wizytach studyjnych, podczas których odwiedzali inne placówki o podobnym charakterze oraz w wyjazdach integracyjnych.

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00