Rozwój pracowników i współpracowników

Opis

Organizacja tygodniowych wizyt studyjnych dla pracowników i współpracowników Centrum badawczo – szkoleniowego Dobre Kadry. W latach 2008 – 2009 pozyskano środki na realizację trzech projektów mobilnościowych do Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Ich efektem był znaczny wzrost potencjału pracowników Centrum, większa wrażliwość na aktualne problemy rynku pracy, w tym zwłaszcza wsparcie grup defaworyzowanych a także nawiązanie kontaktów z wartościowymi organizacjami z zagranicy oraz wypracowanie idei przyszłych projektów.

Mobilności realizowano w ramach projektów:

  1. Profesjonalne kształcenie osób starszych – z organizacją pozarządową z Portugalii
  2. Szkolenia z ICT dla kobiet MSP – z instytucją szkoleniową z Hiszpanii
  3. Kształcenie grup defaworyzowanych – z organizacją pozarządową z Włoch

Projekty zakończone sukcesem.

Szczegóły

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00