Lepszy start na rynku pracy dla młodzieży z dysfunkcją wzroku

Opis

Projekt realizowany w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Projekt miał na celu wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju Ośrodka. Założeniem projektu było stworzenie skutecznych form przeciwdziałania nierównym szansom młodzieży, wzmocnienie poczucia własnej wartości i otwartości w kontaktach między ludźmi, pomoc w przezwyciężaniu trudności i przełamywaniu barier.

Projekt zakończony sukcesem.

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych im. Marii Grzegorzewskiej (Polska)
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 120 000 €
  • 10.2018 – 12.2021

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00