LIFT – Learning in Facilited Teams

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnościąNowe trendy w zarządzaniu
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • University Colleges Leuven-Limburg (Belgia)
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 120 000 €
  • 04.2017 – 12.2019

Opis

Celem głównym projektu było wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zespołowego uczenia się. Grupami docelowymi projektu były głównie osoby pracujące w przedsiębiorstwach i instytucjach, które mają wspólne cele i problemy do rozwiązania, a także przedsiębiorstwa i instytucje oraz trenerzy osób dorosłych (trenerzy wewnętrzni organizacji oraz osoby pracujące w firmach szkoleniowych). Efektem prac w projekcie jest modelowe rozwiązanie LIFT, czyli kompleksowe podejście do tematu wzajemnego uczenia się osób dorosłych od siebie wykorzystujące nowoczesne metody zespołowego uczenia się; odejście od podawczego szkolenia grupowego w kierunku uczenia się poprzez (współ)działanie (pod okiem facylitatora) w ramach konkretnej organizacji, podczas zespołowego rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w danym miejscu pracy.

Wypracowany Model LIFT składa się z 6 części:

Część 1: Koncepcja założeń metodycznych i organizacyjnych interaktywnych metod uczenia się w zespołach.

Część 2: Przewodnik po metodzie LIFT

Część 3: Podręcznik dla facylitatorów

Część 4: Materiały szkoleniowe do prowadzenia sesji metodą LIFT

Część 5: Kompendium dla pracodawców z wdrażania metody LIFT

Część 6: Zestaw procedur wdrożeniowych

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00