Nauka i technologia dla żywności

Nauka i Technologia dla zywnosci

Szczegóły

  • Edukacja i metody kształcenia
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Około 650 000 €
  • 07.2014 – 10.2015

Opis

Projekt realizowany w partnerstwie z Wydziałem Inżynieryjno – Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt zakładający wspólne wypracowanie i przetestowanie przez nauczycieli i pracowników naukowo – dydaktycznych uczelni programu nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia) opartego na interdyscyplinarnych projektach badawczych. W projekcie współpracowano z ponad 50 nauczycielami z 15 szkół z terenu Dolnego Śląska. Przygotowano 72 projekty badawcze z mikrobiologii, fizyki, biotechnologii dostosowane do trzech poziomów edukacyjnych: klasy 4 – 6 szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Projekty były wykonywane przez uczniów współpracujących 15 szkół na kółkach zainteresowań oraz w ramach cyklicznych wizyt w laboratoriach fizykochemicznych i laboratoriach komputerowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W projekcie wykorzystano dobre praktyki z niemieckiego programu MINT.
Projekt ważny dla Centrum Dobre Kadry również z przyczyn formalnych. Stanowi przykład walki wnioskodawcy o słuszne cele z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji – instytucją wdrażającą w priorytecie III POKL w latach 2007 – 2013. Dofinansowanie uzyskano po blisko trzech latach protestów, odwołań oraz spraw sądowych wygranych ostatecznie przez Centrum.

Więcej:
Projekty badawcze

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00