Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną jako grupa docelowa dla branży turystycznej – wymiana dobrych praktyk

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Institute of Citizen's Sustainable Development and Health (Grecja), Larnaka Tourism Board (Cypr), União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim (Portugalia)
  • Erasmus+
  • Około 48 000 €
  • 09.2019 – 12.2021

Opis

Celem projektu było wypracowanie, dzięki wymianie doświadczeń międzynarodowych, dobrych rozwiązań w obszarze profesjonalnego przygotowania organizacji turystycznych do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną (osoby głuche i niedosłyszące oraz osoby niewidome i niedowidzące). Grupa docelowa projektu to pracownicy branży turystycznej zarówno z krajów partnerskich tworzących projekt, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Analizy prowadzone w projekcie oraz wypracowane rezultaty miały na celu lepsze przygotowanie branży turystycznej do obsługi osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Pozwoliły również wskazać luki kompetencyjne do uzupełnienia. Rezultaty projektu są szczególnie ważne dla osób przygotowujących ofertę oraz osób bezpośrednio obsługujących klientów. Korzyści z realizacji projektu pozwolą zarówno na lepsze funkcjonowanie podmiotów branży turystycznej (możliwość rozszerzenia grupy potencjalnych klientów o osoby z niepełnosprawnością sensoryczną), jak i na możliwość pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością sensoryczną (możliwość korzystania w pełni z usług turystycznych).

 

Projekt został uznany przez Narodową Agencję za dobrą praktykę Programu Erasmus+.

 

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00