Silver Team czyli potęga doświadczenia

Szczegóły

 • Osoby z niepełnosprawnościąNowe trendy w zarządzaniu
 • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
 • Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Region Värmland, Kristinehamns Folkhgskola KPS (Szwecja)
 • Europejski Fundusz Społeczny
 • Około 280 000 €
 • 06.2011 – 05.2013

Opis

Projekt innowacyjny, którego celem było wypracowanie nowych, efektywnych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób nieaktywnych zawodowo ze starszych grup wiekowych (przyjęto wiek 50+). Stereotypowe myślenie o osobach ze starszych grup wiekowych wynika z dążenia do maksymalizacji zysku i krótkoterminowej orientacji pracodawców, którzy nie dostrzegają zalet zatrudniania osób starszych i nie wiedzą w jaki sposób wykorzystać tkwiący w nich potencjał. Osoby te wykonują te same zadania co młodsi koledzy, co przy uwzględnieniu obniżonej sprawności, szybkości uczenia się, itd. skazuje ich we wszelkich porównaniach na niekorzystne odczucia. Przez to nawet jeżeli pracodawca wprost ich nie zwalnia, to panująca atmosfera i spadek poczucia przydatności, powodują, że sami decydują się na zwolnienie. Problem ten dotyczy nie tylko sektora prywatnego. Jest obecny także w administracji, szkolnictwie i całym sektorze publicznym, przyjmując w tych instytucjach nieco inne oblicze. Często bowiem instytucje pełnią w stosunku do osób starszych funkcję opiekuńczą i pozwalają im „utrzymać się” w pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie jest to jednak rozwiązanie problemu, gdyż powoduje to obniżenie efektywności ekonomicznej tych organizacji, a dla grupy osób 50+ często jest źródłem silnego stresu i wypalenia zawodowego. Negatywne nastawienie pracodawców do zatrudniania osób w wieku 50+ jest barierą nie do przejścia w przypadku osób nieaktywnych zawodowo, chcących powrócić na rynek pracy.

 

Efektem działań w projekcie był pakiet Doświadczony pracownik, w skład którego wchodzą:

 1. Pakiet programów szkoleń przygotowujących do wykonywania zawodów zidentyfikowanych jako niszowe i odpowiednie dla osób 50+.
 2. Opracowanie nt. Nisze rynkowe w zakresie usług szansą aktywizacji zawodowej osób 50+.
 3. Kompendium innowacyjnych metod uczenia się bez bariery wieku.
 4. Poradnik trenera osób starszych.
 5. Poradnik Doświadczony pracownik jako mentor, tutor, coach.
 6. Strategia efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi z elementami zarządzania wiedzą.

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00