Tree Assessor

Szczegóły

  • Edukacja i metody kształcenia
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • Instytut Drzewa Sp. z o.o. (Polska), Latvian Arboriculture Society (Łotwa), FAKOPP Enterprise Bt. (Węgry)
  • Program Erasmus+
  • Około 250 000 €
  • 09.2019 – 04.2022

Partnerstwo na rzecz rozwoju standardów szkoleń diagnostów drzew w Europie środkowo- wschodniej

Opis

Nowa branża działalności projektowej Centrum Dobre Kadry. Drzewa, przyroda i ekologia mają coraz większe znaczenie w środowisku zmian klimatu. Dobrze wykształceni diagnostycy oznaczają mniej wypadków z drzewami, zdrowsze parki, bardziej zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Celem projektu była poprawa jakości oraz zwiększenie efektywności i skuteczności działania w zakresie szkolenia zawodowego osób zaangażowanych w diagnozowanie drzew poprzez opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego i materiałów dydaktycznych z zakresu diagnostyki drzew (ocena drzewa), a także standardów szkolenia i oceny zdobytej wiedzy i umiejętności. Opracowany w zespole ekspertów z 3 krajów partnerskich (Polska, Łotwa, Węgry) zestaw standardów szkolenia diagnostów drzew (oceniających drzewa), materiały dla trenerów, podręczniki i narzędzia do samooceny na poziomie podstawowym i zaawansowanym są wyjątkową ofertą dla arborystów w Europie.

Projekt zakończony sukcesem.

Więcej informacji o projekcie na stronie https://tree-assessor.dobrekadry.pl/

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00