Zwiększenie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – wymiana doświadczeń

Szczegóły

  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.
  • TrendHuis BVBA (Belgia), ImproveAway (Malta), Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie BONITUM (Polska)
  • Program Erasmus+
  • Około 40 000 €
  • 09.2017 – 03.2019

Opis

Projekt to przykład partnerstwa strategicznego wspierającego wymianę dobrych praktyk. Jego głównym przesłaniem było umożliwienie podmiotom tworzącym partnerstwo zwiększenie zdolności do działania w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod działania na rzecz możliwości zwiększenia aktywności społecznej (w możliwych z medycznego punktu widzenia przypadkach również aktywności zawodowej). Projekt traktował o problemach edukacji dorosłych o bardzo niskich kwalifikacjach. Był przykładem akcji wspierającej włączenie społeczne osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspierał rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwalał z jednej strony na upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społecznej tej grupy docelowej, z drugiej na pogłębianie diagnozy potrzeb i wypracowanie założeń do projektu partnerstwa strategicznego na rzecz innowacji planowanego do złożenia w kolejnych latach w ramach edukacji dorosłych. W projekcie promowano różnorodność, równość oraz niedyskryminację w działaniach edukacyjnych.

Projekt zakończony sukcesem.

Dont hesitate to contact us

Call Us

+012-345-6789

Write to us

info@example.com

Office hours

Mon-Sat 9:00 - 7:00