Agnieszka Pietrus-Rajman

Agnieszka Pietrus-Rajman

Ekspertka

Doktor w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, certyfikowany trener biznesu (Certyfikat Moderator Sp. z o.o.) i facylitator (Certyfikat APMG International™ Facilitation). Absolwentka Szkoły Trenerów, Szkoły Tutorów i Mistrzów, Akademii Studiów Międzykulturowych (Uniwersytet Beyreuth w Niemczech) oraz Akademii Zarządzania i Ekonomii (Drezno/Niemcy). Zrealizowała szereg międzynarodowych projektów, a także szkoleń i warsztatów z zakresu biznesu międzynarodowego dla przedstawicieli firm, przedsiębiorstw i instytucji dotyczących komunikacji międzykulturowej, różnic kulturowych, różnic funkcjonalnych i generacyjnych, a także negocjacji, mentoringu i motywacji. Autorka i współautorka serii artykułów na temat międzynarodowego rynku pracy, poradników oraz kompendiów dla organizatorów i trenerów szkoleń, programów i materiałów szkoleniowych, a także podręczników i pomocy dydaktycznych do nauczania języka niemieckiego. Jest również współautorem i redaktorem haseł podręcznego słownika Niderlandzko-Polskiego, certyfikowanym egzaminatorem Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego, otrzymała Europejski Znak Innowacyjności (European Language Label) w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Obszar działania

Wieloletnia, wszechstronna współpraca z Firmą zarówno w zakresie desk research w obszarze problematyki rynku pracy (głównie źródła niemiecko- i niderlandzkojęzyczne), działań szkoleniowych zorientowanych na podnoszenie kompetencji językowych i interkulturowych, a przede wszystkim w obszarze wypracowywania nowych rozwiązań na rzecz kształcenia osób dorosłych. Dla Spółki osoba niezastąpiona.

Desk Research

Szkolenia

Opinia

Współpraca z Centrum badawczo-szkoleniowym Dobre Kadry daje mi możliwość uczestniczenia w nowoczesnych i innowacyjnych przedsięwzięciach oraz realizowanych procesach badawczych. W zespole kompetentnych ludzi mogę nie tylko stale doskonalić swój warsztat i metody pracy, ale przede wszystkim rozwijać kompetencje i umiejętności zawodowe. Interdyscyplinarny charakter zdobywanych doświadczeń umożliwia wykorzystanie efektu synergii w kolejnych obszarach działania. Praca z odmiennymi od dotychczasowo mi znanych grup docelowych rozbudza ciekawość poznawczą i rozwija kreatywność. Skłania mnie do poszukiwania nietypowych i efektywnych rozwiązań, daje możliwość wdrażania własnych wizji i pomysłów, a co najważniejsze stwarza szansę na autorefleksję i samodoskonalenie. Kontakty z partnerami ponadnarodowymi pozwalają mi poznać odmienny kulturowo sposób myślenia, zrozumieć inną perspektywę działania i inny styl pracy. Szeroki horyzont podejmowanych działań pozwala eksplorować nowe obszary wiedzy, mierzyć się z nowymi zadaniami i czerpać satysfakcję z osiąganych efektów. Centrum badawczo-szkoleniowe Dobre Kadry wyróżnia profesjonalizm i cechują wysokie standardy jakości, co pozwala czerpać energię i motywację do podejmowania nowych wyzwań.