Aneta Watemborska

Aneta Watemborska

Ekspertka

Z wykształcenia nauczycielka, dodatkowo trener – szkoleniowiec, doradca zawodowy i ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, ukończyła wiele kursów i studiów podyplomowych, m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu „Praktyka Zarządzania Projektami Unijnymi”, kurs „Naucz się uczyć innych” i posiada Certyfikat Trenera I stopnia, a także Certyfikaty udziału w programie badawczym Wykorzystanie funduszy europejskich przez polskie szkoły w latach 2008 – 2009 – perspektywa 2010 – 2011 oraz Certyfikat ukończeniu kursu Fundusze europejskie dla szkół 2010 – 2011 wg zasad ustalonych przez MEN. Zajmuje się edukacją i rozwojem osób dorosłych w tym nauczycieli i dyrektorów szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z EFS, realizatorka i koordynatorka wielu projektów unijnych. 

Obszar działania

Autorka innowacyjnego programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej „Droga ucznia do sukcesu” i współautorka programu nauczania „Nauka i technologia dla żywności”.

Edukacja