Alina Butkiewicz

Alina Butkiewicz

Ekspertka

Filolog języka polskiego i logopeda wczesnokliniczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Medycznej we Wrocławiu. Certyfikowany lektor języka polskiego jako obcego. Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością i niesłyszących. Wieloletni pracownik i terapeuta w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu przy Polskim Związku Głuchych we Wrocławiu. W okresie od stycznia 2013 do grudnia 2016 kierownik Ośrodka. Ukończyła kursy języka migowego (I, II, III stopnia dla służb społecznych),  kurs PJM (poziom A1). Terapeuta metody Warnkego. Od listopada 2010 rok u pełni funkcję Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka i współautorka artykułów i publikacji z zakresu diagnozy i rehabilitacji  osób z wadą słuchu oraz Głuchych na rynku pracy i Kultury Głuchych. Zrealizowała szereg projektów międzynarodowych w ramach programów unijnych, a także szkolenia i warsztaty z zakresu Kultury Głuchych i możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Szkoli dorosłe osoby z wadą słuchu w zakresie wymagań rynku pracy.

Obszar działania

Szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu. Wieloletnia współpracownica Firmy w zakresie osób z niepełnosprawnością i Głuchych.

Głusi

Szkolenia