Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Założycielka i Prezes Zarządu

Założycielka i Prezes Zarządu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, inżynier. Współautorka wszystkich projektów realizowanych przez firmę. Od 1998 r. kierownik ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i szkoleniowych. Ekspert ds. oceny ex post w programie Leonardo da Vinci. Od 2008 r. ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dziedzinach takich jak: edukacja, zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw, współpraca międzynarodowa. Wieloletnie doświadczenie badawcze, autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych, w tym dotyczących funduszy unijnych i zarządzania projektami. Certyfikowany trener biznesu. Rozległe doświadczenie w nauczaniu w zakresie funduszy unijnych oraz prognozowania i analizy danych.

Ponadto profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Katedrze Logistyki (wykłady i ćwiczenia z zakresu prognozowania, analizy danych i logistyki dla studentów 1 i 2 stopnia), aktywność w ramach studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w zakresie analizy danych, a także zarządzania projektami. Od 2009 r. kierownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współautorka oraz menedżerka projektów pod wspólną nazwą Kuźnia Kadr oraz Kuźnia kompetencji realizowanych przez UE Wrocław w latach 2008 – 2018, w których udział wzięło ponad 14 tysięcy osób, głównie studentów UE Wrocław (wartość projektów ogółem ok. 80 mln zł).