Dorota Wójcik – Hetman

Dorota Wójcik – Hetman

Ekspertka

Nauczyciel z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej. Ponad 20 lat na stanowisku dyrektorskim w szkołach podstawowych i przedszkolu. Obecnie aktywnie działa jako prezes i członek honorowy w Stowarzyszeniu Dyrektorów Wrocławskich Szkół Podstawowych. Opracowała i wdrożyła wiele warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. Autorka i współautorka innowacyjnych programów edukacyjnych dla uczniów. Jako dyrektor szkoły zawsze utrzymywała wysoki poziom edukacji, zachęcając nauczycieli do korzystania z innowacyjnych i kreatywnych form i metod pracy z uczniami. Ma bardzo dobrą znajomość środowiska nauczania. Z Centrum Dobre Kadry współpracuje od 2009 roku. Koordynator współpracy ze szkołami w ogólnopolskim projekcie Ekologia. Mentor w projekcie Nauka i technologia dla żywności.

Obszar działania

Współpraca z Firmą przede wszystkim w ramach aktywności dedykowanych sektorowi oświaty. Współautorka wielu rozwiązań w projektach innowacyjnych z obszaru metodyki nauczania w interdyscyplinarnym zespole.

Edukacja